Annonse
Så vidt vi vet har det aldri før skjedd at et enormt smittereservoar av sykdomsfremkallende ILA har blitt plassert rett ved innløpet til en lakseelv midt i gytevandringen, skriver Anne-Karin Daniloff.

Vil Altalaksen overleve oppdretterne?

Grieg Seafood Finnmark har blitt tatt for en rekke lovbrudd de siste årene. Nå har de fraktet ILA-syk oppdrettslaks halve Vest-Finnmark rundt og inn i vår viktige nasjonale laksefjord, Altafjorden.

OM smitten får spre seg i elva og forårsaker sykdom hos laksen, står vi overfor katastrofen. All laks i elva kan stryke med.

Den smittsomme fisken har blitt fraktet i brønnbåt, som antakelig har gått med åpne ventiler fra lokaliteten og spredd smittestoffer hele veien til slakteriet innerst i fjorden og nært Altaelva. Der har ILA-fisken ifølge Grieg stått i åpne ventemerder i to døgn og spredd smitte. Er det lovlig?

Nyheten om at den ILA-syke fisken hadde blitt fraktet til slakteriet på Simanes slo ned som en bombe blant oss som brenner for livet i hav og elv. Smitteforsøk på vill laks i Vosso og Dale har vist 100 % dødelighet etter ILA-sykdom.

Ingen kan si sikkert hva som kommer til å skje med Altaelva. Sofus L. Olsen hos Mattilsynet beroliger og sier det er en ny variant av viruset som er funnet her. De har en teori om at det er villfisk som har smittet o-laksen og er ikke bekymret for at o-laksen smitter villfisk, selv om ny forskning ved Universitetet i Bergen viser nettopp det.

Det er etter vår mening liten grunn til å berolige, for konsekvensen vil kunne være katastrofal selv om risikoen forhåpentligvis ikke er veldig stor.

Det vi vet er at smittestoffer er spredt i Vest-Finnmark på den verst tenkelige tiden av året. ILA-viruset kan gjøre laksen syk, men også andre fisk er smittebærere og smittespredere.  Unglaksen som går i stim utover fjorden kan smittes og ikke komme tilbake. Det skumleste er likevel at den voksne laksen og mye av sjøørreten og sjørøya er i fjorden og risikerer å ta med seg smitten opp i Altaelva. Om den gjør det, kan vi få en katastrofe vi hittil ikke har sett maken til i Norge. Så vidt vi vet har det aldri før skjedd at et enormt smittereservoar av sykdomsfremkallende ILA har blitt plassert rett ved innløpet til en lakseelv midt i gytevandringen.

Det skal ikke være nødvendig å gå med hjertet i halsen for at ikke vårt naturmangfold skal skades unødvendig og uopprettelig av en industri som har midlene og mulighetene til å ta i bruk teknologi som minimerer risikoen og tar vare på ressursene. Myndighetene må ta ansvar for vår umistelige natur, og stille krav til oppdretterne om å gjøre oppdrettet mer kontrollerbart i lukkede anlegg!

I fjor varslet vi i Naturvernforbundet i Finnmark om at Grieg ikke hadde utslippstillatelse for slakteriet, og nylig svarte selskapet med å søke om å få legge opp til en kraftig økning i sin produksjon, til tross for at deres gamle lakseslakteri har drevet ulovlig i flere tiår, -til tross for at det ligger innerst i nasjonal laksefjord, -til tross for at de ikke planlegger å ta i bruk ny og bedre teknologi, og til tross for at Alta kommune har brukt betydelige ressurser de siste årene på å legge til rette for ny lokalisering for nytt slakteri.

Dagen før ILA-historia ble offentlig kjent, hadde vi svart på høringen til søknaden om utslippstillatelse for 40 000 tonn på slakteriet. Vi er mot fortsatt drift på slakteriet, men om de fortsatt skal få lov til å drive der må de i hvert fall ha lukkede ventemerder. Faren ved de mange brønnbåtanløpene og hold av slaktefisken i åpne ventemerder er noe av det vi advarer sterkest mot i høringssvaret. Vi fikk altså fort bekreftelse på at våre advarsler er berettigede.

Nå kan vi ingenting annet gjøre enn å holde pusten og håpe på det beste. Vi kan bare krysse fingre for at ingen tar med seg smitten opp i Altaelva eller andre lakseelver. Når resultatet av ALI’ sykdomsundersøkelser på laks foreligger til høsten, får vi en indikasjon på hvordan dette har gått. OM smitten får spre seg i elva og forårsaker sykdom hos laksen, står vi overfor katastrofen. All laks i elva kan stryke med. Av sykdommen i seg selv, eller av behandling som kan bli nødvendig for å forsøke å fjerne all smitten.

Les hele vårt høringssvar på https://naturvernforbundet.no/finnmark/

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse