Annonse
Vil ikke Balsfjord kommune ha fastboende i distriktene /Malangen, folk i kanskje fertil alder, folk med unger til å fylle opp skoler og barnehager, folk til å bidra til lokalmiljøet gjennom lag og foreninger? spør Rune Morten Myreng. Bildet viser kommunesenteret Storsteinnes. Foto: Ole Åsheim

Vil Balsfjord kommune egentlig ha fastboende utenfor Storsteinnes?

Skal det være en menneskerett i Balsfjord at nære/fjerne slektninger skal få benytte arvet helårsboliger som fritidsbolig?

Jeg har bodd i Balsfjord kommune siden 1990. Den gangen var jeg heldig og kjøpte et småbruk på Nordby i Malangen som har blitt restaurert, bygd ut og drevet siden. For  å få nok for til dyrene har det vært nødvendig å leie jord-mye jord. Leiejord har det vært enkelt og billig å få tak i.

Trivselen har vært stor for både meg og mine. Ungene har gått i en god barnehage og på gode skoler  på Meistervik og Sand. Det har også vært rimelig godt med andre unger  i området.

I løpet av årene har flere våningshus blitt stående tomme, kun lys i vinduene noen få uker i løpet av året - slått på av feriefolk . I Malangen/Balsfjord har barnetallet sunket  og folketallet holdt seg så vidt på samme nivå. Det er boligmangel i Malangen.

Jeg har noen spørsmål til politikerne i min kommune - en kommune som har mottoet «Balsfjord for framtida».

1. Hvorfor lar kommunen gårdsbruk på 30 mål bli lagt ut for salg uten boplikt,  men med driveplikt? Våningshus gammelt, men velholdt og nylig bebodd . Visningsdagen med flere folk enn 17. mai-toget på Storsteinnes! Folk lokalt og fra nabokommunene som ønsker å bosette seg fast, men de aller fleste kun interessert i gårdsbruket som fritidseiendom. Salgsprisen ble på over det dobbelte av takst (3,370 millioner)!

2.Vil ikke Balsfjord kommune ha fastboende i distriktene /Malangen, folk i kanskje fertil alder, folk med unger til å fylle opp skoler og barnehager, folk til å bidra til lokalmiljøet gjennom lag og foreninger?

3. Hvorfor blir ikke regler for omdisponering av helårsboliger til fritidsboliger fulgt? Hva med dispensasjoner på 3 år,  5 år fra bo/driveplikt- hvem følger opp dispensasjonene? Hvilke sanksjoner får de som bryter reglene?

4. Det finnes eksempler på at folk har søkt om byggetillatelse av fritidsbolig i byggefelt, fått avslag og så søkt og bygd helårsbolig på samme tomt, som brukes som fritidsbolig. Er det ikke fornuftig å ha bedre kontroll på bruken av helårsboliger så de ikke skal bli så lett å svindle/ lure kommunen?

5. Hvorfor blir kommunal regel om arealplan for hyttefelt med minst 5 fritidsboliger ikke fulgt?

6. Skal det være en menneskerett i Balsfjord at nære/fjerne slektninger skal få benytte arvet helårsboliger som fritidsbolig ?

Som innbygger i Balsfjord føler jeg en begynnende avmakt  til de som skal styre oss både politisk og administrativt. Lokaldemokratiet jeg trodde skulle være selve bærebjelken i Norge, ser ut til i  Balsfjord å ha blitt delegert av politikerne til administrasjonen. Vel kan det politiske liv toe sine hender, men det bør ha «baller» til å kunne ta politiske avgjørelser som på kort sikt kan være upopulære og  på lang sikt vil være til berikelse for «kommunen for framtiden». La oss få tilbake de politiske styrene innenfor landbruk og næring, skole og oppvekst, helse og omsorg med engasjerte politikere med kunnskap om sakene.

Selv har jeg bodd mitt første leveår i Tjøme kommune (utenfor Tønsberg). Der har de over lang tid merket presset fra pengesterke hovedstadfolk som var i ferd med å kjøpe opp helårsboliger (også i boligfelt)  for å bruke de  som fritidsboliger. Dette førte til at lokalbefolkninga ikke hadde mulighet til å konkurrere på pris. Tjøme kommune med FRP/H!! innførte boplikt- noe som senket prisene og førte til økt skatteinngang og overføringer fra staten. Dette gjelder også andre kommuner langs Oslofjorden.  Økte inntekter burde vel også Balsfjord kommune være interessert i?

Ved effektiv kontroll  av boplikt/driveplikt vil prisene senkes og åpne opp for stabilisering/øking av folketallet. Trekke til seg folk,  unge og gamle som ønsker et friere liv  med bedre plass rundt seg. Sympatien til kommunen burde ligge hos de som vil bosette seg her og ikke hos pengesterke folk (de kan godt bosette seg her eller kjøpe fritidsbolig i områder som er regulert til det formålet!)

Eller kanskje det ER balsfjordpolitikk at tromsøværingene kjøper opp Malangen/Balsfjord bruk for bruk, hus for hus slik at vi med tid og stunder blir en del av Stor-Tromsø?

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse