Annonse
Illustrasjon: Filter Arkitekter

Vil enda mer liberalisme gi billigere boliger?

Det er ikke «papirmøllen» som bremser boligbygginga i Tromsø, skriver Rødts Jens Ingvald Olsen.

Det ville vært fint om vi kunne fått en, helt nødvendig, faktabasert debatt om dette viktige og omfattende samfunnsspørsmålet, og ikke en rein polemikkdebatt.

Leder for Høyres studenter i Tromsø, Kristoffer Wilhelmsen, skriver på nordnorskdebatt.no 17. august om boligpolitikk. Et hovedbudskap fra han er: “Problemet med tilførselen av boliger er ikke at man løsner på reguleringer, men at man ikke løsner nok”. Innlegget hans er svar på min artikkel «Boligbom fra kommunalminister Sanner», 11.august, der jeg blant annet skreiv at boligprisene ikke har gått ned på tross av liberaliseringene i saksbehandlingsregler og byggeforskrifter som kommunalministeren har iverksatt.

Mens byggekostnadene i mange år ikke har steget mer enn generell konsumprisindeks, har boligprisene økt formidabelt. Fra juli 2015 til juli 2016 steg byggekostnadene i følge SSB med 2,8%, mens boligprisene steg med 8,8%. I noen byer steg boligprisene enda mer. Min artikkel var ikke først og fremst en kritikk av Høyres boligpolitikk, men et forsøk på å vise de mange faktorene som er involvert i boligpolitikken, og som er tjent med de stadig økende boligprisene. Jeg hevda ikke, som Wilhelmsen påstår, at «hovedårsaken er utbyggingsfirmaenes som bevisst unngår å møte etterspørselen for å holde et høyt prisnivå og tjene mye penger».

Det ville vært fint om vi kunne fått en, helt nødvendig, faktabasert debatt om dette viktige og omfattende samfunnsspørsmålet, og ikke en rein polemikkdebatt. Når det gjelder å kritisere Høyres boligpolitikk, så gjør jo Høyres studentleder i Tromsø, Kristoffer Wilhelmsen forresten også det; - Høyres tiltak går ikke langt nok i liberalistisk retning! Wilhelmsen peker på «papirmøllen man må igjennom for å iverksette et byggeprosjekt, i tillegg til de mange tekniske kravene, fører til at utbyggerne er varsomme og behøver store ressurser før de starer et prosjekt. På den måten møter ikke tilbudet etterspørselen.» 

For meg blir dette veldig lite konkret. Hvilke tekniske krav skal fjernes? Hvor lav skal den byggetekniske kvaliteten være? Skal det ikke være noen tekniske krav? Dersom Wilhelmsen ser det som et mål at boliger i Tromsø skal bli billigere, hvordan skal det sikres? Vil ikke gapet mellom byggekostnad (pga lavere standard) og boligpris bare bli enda større enn i dag? Det er vedtatt reguleringsplaner for boligbygging i Tromsø for minst 10-15 års produksjon

Det er ikke «papirmøllen» som stanser realisering av disse i et raskere tempo enn i dag.  Hva vil Kristoffer Wilhelmsen foreslå som tiltak for å realisere disse? Hvordan vil Høyres studentleder sikre at boligprisene blir lavere, når  byggekostnadene og papirmøllen blir enda mindre prisdrivende? Er det egentlig et mål for Kristoffer Wilhelmsen at boligprisene skal bli lavere i Tromsø?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse