Annonse
Det nyvalgte Stortinget bør foreta en grundig gjennomgang av prosessen rundt slukking av FM-nettet og innføring av DAB-radio i Norge, mener de svenske artikkelforfatterne.

Stortinget bør kreve DAB-gransking

Beslutningen om DAB-radio er verken realitetsbasert eller demokratisk.

Betydningen av Internett som digital lytteplattform ble grovt undervurdert i grunnlaget for stortingsbeslutningen i 2011.

Mange har advart i flere år mot at det norske lyttemønsteret vil endre seg betydelig når beslutningen om å slå ned FM-nettverket blir virkelighet. Det er en beslutning tatt på veldig løst grunnlag. Fremfor alt ser det ut til at ingen faktisk har analysert hva lyttere ber om.

Nå som de store FM-senderne er slått av over hele landet, er effekten umiddelbart synlig. Lyttingen til NRK og de store kommersielle kanalene (alle bytter til DAB +) faller, mens lokale radiostasjoner som fremdeles sender på FM, øker sin andel; i noen tilfeller dramatisk.

Reaksjonene fra lytterne bekrefter at DAB-teknologien ikke fungerer tilfredsstillende. Dette gjelder spesielt sviktende og ustabilt DAB-mottak i kjøretøyer. Nå oppdager lytterne at mobilt bredbånd er helt overlegent en foreldet DAB-teknologi. Gitt at Norge nå har verdens raskeste mobilnett, må det derfor spørres hvilken nytte man skulle ha av det riksdekkende DAB-nettet.

Betydningen av Internett som digital lytteplattform ble grovt undervurdert i grunnlaget for stortingsbeslutningen i 2011. DAB gir betydelig dårligere lydkvalitet enn FM. Internettradio gir til sammenlikning overlegen lydkvalitet. Dessuten også et nærmest ubegrenset utvalg av radiokanaler.

Kapasitetsvurderingene for nettstrømming av radio er basert på forholdene slik de var i 2007, ikke for fremtiden. Hele befolkningen kan i dag nås via wi-fi, mobilt bredbånd, fiberkabel med høy kapasitet m.m. Kapasiteten som radio krever er relativt sett meget liten.

Avgjørende fakta er holdt tilbake for Stortinget

Interessentene bak innføringen av DAB i Norge har i flere år bedrevet en intensiv lobbyvirksomhet mot stortingsrepresentantene. Selv om man fatter vedtak i demokratiske retning, betyr det nødvendigvis ikke at vedtakene er demokratiske. Stortingsvedtaket om innføring av DAB betraktes derfor som høyst udemokratisk, netopp fordi premisser og beslutningsgrunnlag er formet og gitt av en liten gruppe særinteresser.

Høringsgruppene som var kritiske til konklusjonene i digitalradiorapporten fra 2011 bemerket på det skarpeste at arbeids­gruppen bak rapporten var sammensatt med aktører som hadde en klar egenin­teresse i å kunne fremme DAB-teknologien. Kritikerne understreket også at rapportens anbefaling om å satse på DAB som hovedplatt­form for digital rikssendt radio harmonerte dårlig med at mange andre europeiske land har valgt å avvente situasjonen mht. valg av standard for digitalise­ring av radio. 

NRK, som har de mest effektive nyhetskanalene, har grovt misbrukt den tillit som har vært opparbeidet blant befolkningen og i de politiske miljøer i Norge. NRK har i sin spesielle og unike posisjon som rikskringkaster utnyttet muligheten til å markedsføre prosjektet på en meget effektiv måte. Innslag om overgangen til DAB har hyppig vært presset inn mellom sendinger både i radio og på TV.

Det av NRK og P4 eide Digitalradio Norge AS har tjent som et ren propagandaforetak for fremme av DAB-satsingen. Gjennom sine nettsider radio.no og dabmytene.no samt sosiale media har selskapet spredd grovt feilaktig informasjon som til og med ville få en russisk trollfabrikk til å blekne i sammenlikning. Dette er gjort med statens godkjenning og støtte.

Salg av DAB-mottakere skjer gjennom Digitalradio Norge og NRKs eget distribusjonsnett Radiobutikken. I denne koblingen av forretningsinteresser er det avdekket at det finnes personlige og forretningsmessige relasjoner mellom nettopp NRK, Digitalradio Norge og en stor importør av DAB-mottakere, adaptere m.m.

NRK og andre norske DAB-interesser har konsekvent unnlatt å benytte andre kilder til deres ”fakta-informasjon om DAB” enn spesifikke interessefortak innenfor ”DAB-lobbyen”,  hovdesakelig EBU og WorldDAB. DAB-kritiske fakta er konsekvent utelatt fra deres ”opplysningssider”.

Ansvarlige myndigheter bør nå gi NRK klar beskjed om å gjenåpne hovedkanalen P1FM. I første rekke på grunnlag av dagens beredskapsituasjonen uten riksdekkende FM.  Samtidig bør lokalradio, både kommersiell og ikke-kommersiell, sikres fortsatt tilgang til FM-båndet, selv etter 2021. I tillegg bør selvfølgelig det åpenbare markedsmanipulerende forbud mot kommersiell lokalradio på FM i de større byene oppheves. DAB-teknologien kan i stedet få vise sine mulige fordeler i et fritt marked, uten tvang.

Det nyvalgte Stortinget bør nå foreta en grundig gjennomgang av prosessen som har gått forut for stortingsvedtakene i 2005-2016. Riksrevisjonen er åpenbart mest hensiktmessige instans for en gransking av hvordan Kulturdepartementet, myndighetene, NRK og Digitalradio Norge AS utformet Stortingets beslutningsgrunnlag for slukking av FM og innføring av DAB-radio. Når Riksrevisjonen i Sverige med største selvfølge foretok en grundig gjennomgang av tilsvarende prosess i Sverige, hvorfor har ikke revisjonen i Norge så langt vært på banan i denne saken?

Stortingspolitikere som har tilstrekkelig ryggrad til å stå frem, og erkjenne at de har blitt ført bak lyset, vil høste stor respekt. Hvem vil være først?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse