Annonse

Vil ha grisen - men tåler ikke fisen

Gyldigheten i dette gamle ordtaket er det i dag mange som prøver å oppheve. Ikke bare ønsker man seg godene samfunnet kan by på. Man ser det som en selvfølge at man skal ha. Men samtidig vil man ha seg frabedt de spor og ulemper som produksjonen av de samme godene måtte medføre.

Men når det kommer til hvordan disse pengene skal skaffes til veie, er det knapt noen næringsvirksomhet som kommer gjennom nåløyet de har satt opp for hva som det er akseptabelt å drive med.

Vi ser det samme i politikken. Miljøpartiet De Grønne og Rødt opptrer her i en egen klasse. De står fremst i køen med løfter om å bruke offentlige penger til alle mulige gode formål. Men når det kommer til hvordan disse pengene skal skaffes til veie, er det knapt noen næringsvirksomhet som kommer gjennom nåløyet de har satt opp for hva som det er akseptabelt å drive med.

Jeg skal her nøye meg med å nevne tre eksempler.

Vindkraft vil De Grønne og Rødt ikke vite av. Eller riktigere: De vil ikke ha vindkraft hvor det faktisk er lønnsomt – på land. Til havs derimot, hvor det er svært kostbart og ulønnsomt, er de enn så lenge positiv til vindkraft. Men det er ingen dristig spådom at det ikke vil gå lenge før de også vil vende tommelen ned for det alternativet.

Lakseoppdrett vil de samme partia heller ikke ha noe av. Eller meir presist: De vil ikke ha dagens lønnsomme oppdrett i åpne merder i sjøen. I stedet vil de ha lukka anlegg – på land eller i sjøen. At ingen så langt har drevet lukka anlegg i stor skala, at slike anlegg byr på betydelige teknologiske og biologiske utfordringer, og at det i beste fall er høgst usikkert om lukka anlegg vil være lønnsomme ved lavere laksepriser enn det vi har sett de siste åra, affiserer verken De Grønne eller Rødt.

Gruvedrift har De Grønne og Rødt også satt på svartelista. Skjønt også her kan det se ut til at de er positiv til slik virksomhet hvis det stilles så strenge krav til drifta, herunder behandling av avgangsmasser, at det er garantert at drifta ikke vil være lønnsom og dermed heller ikke vil bli noe av.

All næringsvirksomhet som gjør bruk av natur og naturressurser setter spor. Det er ingen uenighet om viktigheten av å ta vare på natur og miljø. Men man må ikke bikke over og stille krav som er heilt urealistiske i forhold til de tekniske og økonomiske rammer som eksisterer. Vi må også bidra med vår natur og våre naturressurser, ikke bare overlate til resten av verden å ta byrdene.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse