Annonse
Jens Revold, Tromsø SV

Vil ha omkamp om E8 i Ramfjorden

Det er jo direkte sinnsvakt at vi på en strekning på ca 14 mil mellom Vollan og Tromsø får nesten en mil ekstra, skriver SV-topp Jens Revold

Jeg tviler på at folk i Tromsø, Troms og landet ellers er klar over hvilken samferdselspolitisk tabbe som er i ferd med å bli begått.

Sittende byråd har gjort sine vedtak, Kommunaldepartementet har ryddet innsigelsene til sides (gud forby) og alt ligger nå an til at prosjektet kan gjennomføres etter østre trasé.  Men det tar tid -  tre år? Pengene skal finnes og prosjektet skal konkurrere mot andre gode prosjekt landet over.

Det dermed svært tvilsomt om dette går, for det finnes hundrevis av bedre samferdselsprosjekter i landet – og mange i Troms – det nærmeste Kvaløy- og Tverrforbindelsene.

Mulig dette ble informert vel om høsten 2014, men jeg tviler på at folk i Tromsø, Troms og landet ellers er klar over hvilken samferdselspolitisk tabbe som er i ferd med å bli begått. Statens vegvesen viser i pressemelding 19.9.2014 til at veien blir samfunnsøkonomisk svært mye dyrere – opp til hele 1.6 mrd kroner ved å gå øst mot vest. Hvis EISCAT som er et stjerneprosjekt for atmosfæreforskermiljøene i Tromsø også må flyttes, blir dette enda utrolig mye dyrere.  Hvis vannforsyningene på østsida rammes fordyrer dette også. Store nye reelle innsigelser er dermed mulige.

1,6 mrd i tapt samfunnsøkonomisk nytte kan best beskrives ved at du og jeg, transportører og andre i Tromsø må kjøre iallfall 8 alternativt nesten 10 km lengere ved nybygget veg øst mot vest – tur/retur!

Det er jo direkte sinnsvakt at vi på en strekning på ca 14 mil mellom Vollan og Tromsø får nesten en mil ekstra! Med 90 km i timen går dette riktignok unna på  rundt 7 minutter, men ganger man dette opp med alle som kjører og næringslivet som skal betale for dette, så skjønner alle at dette er sprøtt. 

I Narvik  bygges det ny bru over Rombaken (apropos bruer og utsyn som det klages over). Her får man en reell innsparing i lengde. På strekningen Narvik – Tromsø på ca 247 km så har vi Narvikprosjektet med minus  18 km  i bidrag, mens Tromsø  med vedtatte Ramfjorden-prosjektet bidrar motsatt med PLUSS 0,4-5. Netto innspart 13 km,  mens det kunne vært nesten 23. Fantastisk!

Status pr dato er at øst har i seg en rekke (fyikesmannen)overkjørte innsigelser – vest har – igjen i følge SVV -  ingen.

Det finnes heller ikke et eneste rasjonale for øst, bortsett fra dette med leire på Leirbakken, men dette er overkommelig, og det snakkes også om leire på Fagernes. Det eneste logiske argumentet måtte være Tindtunellen, men denne har en skyhøg pris – 3 mrd kroner nå i flg Walnum & Co.

Med disse guttas tidligere ca anslag -  skal vi da heller si nærmere 4? TT er dermed i dag  totalt urealistisk og selv  byrådspartiene (blåblå)  har jo ikke tatt i prosjektet med ildtang.

Det nye Byrådet må nå ikke bare akseptere dette tullete vedtaket for å forsvare FrPs interesser i Ramfjorden,  Vedtaket er ikke hogd i stein! Settebyrådet må nå straks undersøke hvor saken står i Samferdselsdepartementet, og om det er mulig å snu dette. På fagsida i SVV er man nok fortsatt for vest, men må følge foreløpig gjeldende marsjordre. Hvis de snakker litt nærmere med fagfolkene får de nok høre at synet er der det alltid har vært – gå vest!

Når man bygger Europaveg er det greit at lokalbefolkninga høres, men i 50 år har all denne lokale kranglingen utsatt gjennomføringen.  Nå må faktisk bybefolkninga i Tromsø,  og innbyggerne på Kvaløya og Karlsøy, samt næringslivet og landsdelen for øvrig  – høres.  Samtidig må ikke veiprosjektet i Ramfjorden bli så dyrt at det truer kollektivsatsinga i Tromsø.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse