Annonse
FLASKEHALS: Dagens bru fra Tromsøya til Kvaløya er en flaskehals. Kvaløya nordre grunneierlag vil ha tunnel fra Kvaløya og helt til Breivika. Foto: Bjørn Lockertsen

Vil ha tunnel fra Kvaløysletta til Breivika

Tunnelen må ende opp lengre nord på Langnes, og derfra videre til Breivika.

Dagens trafikkløsning med en hovedåre som går forbi flyplassen, og gjennom rundkjøringer på Langnes er svært sårbar.

Kvaløya nordre grunneierlag er glad for at arbeidet med en ny veiforbindelse mellom Kvaløya/Tromsø/fastlandet nå er startet opp.

Mangelen på en god veiløsning setter begrensning på all aktivitet som gir trafikk over Sandnessundbrua, og kan gi store utfordringer for næringsliv og andre utover øyene.
I følge diagram over årsdøgntafikken ser vi at ca 1/3 av trafikken over Sandnessundbrua kommer nordfra, og ca 2/3 sørfra.  Av den trafikken som kommer sørfra passerer bare 1/10 Håkøybotn.  Hovedtyngden av trafikken kommer fra Kvaløysletta-området.  Trafikken utover til Karlsøy kommune er også av et visst omfang.  Særlig trailertrafikk fra fiskebrukene på Vengsøy, Kvaløyvåg, Løksfjord og i Karlsøy er stor i perioder, og som vi vet skaper disse ofte køer i trafikken.

Dagens trafikkløsning med en hovedåre som går forbi flyplassen, og gjennom rundkjøringer på Langnes er svært sårbar ved en uforutsett hendelse i disse trafikk-knutepunkter. Også kollektivtrafikken er sårbar når det blir stopp der.  Omkjøringsmuligheter finnes ikke.

Kvaløya Nordre Grunneierlag mener derfor at en ny vei (tunnell) må legges fra område sentralt på Kvaløysletta, over til Langnes-området og videre til Breivika.  Gjennomgangstrafikken vil da ikke berøre trafikken på Langnes, og når det blir tunnell under Tromsdalstinden vil en slippe all støy og forurensing fra de som bare skal passere øya. Hvor tunnellen skal ende opp på Langnes kan være avgjørende for trafikkavviklinga. Den må ikke berøre dagens rundkjøringer som allerede er overbelastet. Helst må den legges lengre nord på Langnes, og derfra videre til Breivika.

Ut fra trafikktallene går i dag mesteparten av trafikken fra Kvaløya til sykehus og universitet. Denne løsningen vil gi det korteste og beste alternativet for disse,  og for de som skal videre innover i fylket. Dette vil igjen lette trafikkforholdene for de som beveger seg internt på Tromsøya, og redusere køene rundt Jekta/Langnes.

Ettersom det er sagt at tunnellen skal finansieres delvis med bompenger (og uten bompenger på brua) må veiløsningen være slik at trafikanter velger den enkleste løsningen, selv om denne er avgiftsbelagt. 

Det har vi tidligere sett da vi hadde avgift på Langnestunnellen. Selv om den hadde dårlig standard valgte mange å betale for å spare noen minutter. Å lage en veiløsning som gir bilistene flere kilometer lengre vei, og som i tillegg er avgiftsbelagt vil ikke medføre noen reduksjon av trafikken over brua. Den vil heller ikke avhjelpe vesentlig når det oppstår uhell eller stengning av brua (sterk vind og lignende) 

Derfor må den enkleste og beste løsningen være en veiløsning mellom de folkerike områdene på Kvaløysletta og de største arbeidsplassene – som jo befinner seg nord på øya. Kombinert med en god integresjon i tunnellsystemet på Tromsøya, og  en opp/nedkjøring på Kvaløya som enkelt leder trafikken inn på dagens veisystemer der – vil mange velge denne løsningen.  
Trafikkløsning på Kvaløysletta kan gjøres med tilførselsveier både fra nord og sør (to felt)  som gjør at bilister kan velge kjøremønster i god tid.

Denne løsningen vil også gjøre at kollektivtrafikken kommer seg enklere fram, det blir mindre trafikk på overflaten på Langnes og gir også betydelig fordeler for beboerne fra Hamna-området som skal til Breivika.
 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse