Annonse

Vil stortingskandidatene i Troms gjøre Norge 100 prosent fornybart?

Fram mot valget bør velgerne i Troms kunne forvente klare svar – og legge merke til hvem som faktisk vil gjøre det som trengs for å gjøre Norge fornybart.

Før høstens stortingsvalg må partienes kandidater i Troms svare på hvilke konkrete tiltak de vil gjennomføre for å fase ut alle fossil energi. Klimadebatten i Norge har altfor lenge handlet langsiktige mål og prosentvise kutt.

Verdens klima er i endring. Hovedgrunnen er bruk av fossile energikilder som øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Verden har gjennom Parisavtalen blitt enige om å holde temperaturstigningen godt under to grader. Skal vi lykkes med det, holder det ikke lenger med gradvise utslippskutt der vi kun iverksetter de minst kostbare kuttene først. Verdens totale budsjett for hvor mye karbon vi kan slippe ut er i ferd med å bli brukt opp. Målet kan derfor kun nås dersom vi faser ut all bruk av fossil energi.

Fra mål til handling 

Norske politikere har lenge vært flinke til å sette ambisiøse klimamål, men betraktelig dårligere til å gjennomføre tiltak som bidrar til at målene faktisk nås. Klimapolitikken framstår i tillegg som langt mer komplisert enn nødvendig, gjennom komplekse formuleringer, som kan fremmedgjøre selv de mest politiske interesserte. Når fristen for målene nærmer seg, erstattes de raskt av nye mål - enda lengre frem i tid. I årets valgkamp bør derfor stortingskandidatene ta stilling til hvilke konkrete tiltak de vil stemme for i stortingsperioden for å nå målet om å gjøre Norge 100 prosent fornybart.

Ti krav for å gjøre Norge fornybart

ZERO og Framtiden i våre hender har derfor utfordret førstekandidatene fra de ni største partiene i alle Norges 19 fylker til å svare på om de vil stemme for ti konkrete klimakrav. Kravene vil, sektor for sektor, fase ut all bruk av olje, kull og gass og fase inn fornybare løsninger. De dekker alt fra transport av varer og mennesker, på veiene, på sjøen og i luften, til industri og plast.

Troms trenger politikere som tar klima på alvor

Godt over halvparten av kandidatene har allerede svart på klimakravene. I Troms har kun fire av ni førstekandidater svart på kravene, noe som utgjør den laveste andelen i hele landet. I tillegg svarer Venstres kandidat, Morten Skandfer, ja til syv av ti krav der de fleste av hans partifeller har svart ja til alle ti. Høyre og Fremskrittspartiet har latt være å svare klart ja eller nei på hva de vil gjøre. På den andre siden utmerker Cecilie Myrseth seg ved å være én av Arbeiderpartiets seks førstekandidater som har svart, med klare ja til seks av kravene.

Fram mot valget bør velgerne i Troms kunne forvente klare svar – og legge merke til hvem som faktisk vil gjøre det som trengs for å gjøre Norge fornybart.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse