Annonse
PÅ OVERTID: Brua over Gisundet ble åpnet 23. juni 1972. Ei slik bru har en levealder på 40 år. Gisundbrua er slik sett seks år på «overtid», skriver forfatterne. .Foto: Arkiv

Det vil være en berikelse for kommunen å få en alternativ forbindelse

Med uttransport av verdier for milliarder er det betimelig å spørre hvilken «plan B» har myndighetene for uttransport dersom brua blir helt eller delvis stengt? 

I gledesrusen over å ha fått SalMars lakseslakteri til Lenvik uttaler ordfører Geir Inge Sivertsen at en må se på flere forbindelser mellom Senja og fastlandet. Han antyder at en tunnel mellom Gibostad og Bjorelvnes kan være framtidens løsning. En fornuftig og god tanke. Allerede i 2010 luftet jeg denne tanken. 
All sunn fornuft tilsier at dette er den beste løsningen for at transporten av sjømat fra Nord-Senja skal komme seg fortest mulig til E6. Det er mellom Gibostad og Bjorelvnes at Gisundet er på sitt smaleste. Det må bygges ny og kortest mulig vei mellom Bjorelvnes og Aspelund. Om nødvendig må denne veistrekningen helt eller delvis legges i tunnel.

I forhold til dagens løsning vil avstanden mellom Gibostad og Aspelund reduseres med cirka 30 km. Det betyr rundt en time spart kjøretid per vogntog tur/retur Senja. En trailer bruker mellom fem og sju liter drivstoff pr. mil. Her blir besparelsen mellom 30 og 40 liter per tur samt betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Dessuten er det vesentlig billigere å vedlikeholde 10 km vei enn 40 km vei

I mars 2018 passerte det 374 trailere over Gisundbrua. Rundt 260 av disse kom fra Nord-Senja. Før tunnelen er ferdigbygd er det stor sannsynlighet for at dette tallet er doblet.

Med utgangspunkt i 500 trailere pr. uke vil det utgjøre 30.000 km mindre tungtransport i vår kommune pr. uke. 500 timer mindre kjøretid og en besparelse av fossilt brensel på ca. 20.000 liter. 

På årsbasis utgjør dette 1 500 0000 km mindre kjøring, 2500 timer i spart kjøretid og 1 000 000 liter mindre forbruk av diesel. I tillegg betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Denne enkle talloppstillingen viser at om vi skal være effektive, kostnadsbesparende og miljøvennlige vil tunnel Gibostad Bjorelvnes og vei i rett linje til Aspelund trumfe alle andre alternativer.

Det vil være en berikelse for kommunen å få en alternativ forbindelse mellom Gibostad og Bjorelvnes. Det blir mer attraktivt å etablere seg på begge sider av sundet og jobbalternativene blir flere. Kortere vei til butikk, lege, verksted, bensinstasjon og fritidsaktiviteter er andre fordeler.
Selv om en bygger firefelts vei både på Senja og fastlandet vil ikke det avhjelpe transporten fra Senja til fastlandet. Det aller viktigste er derfor å få bygd en alternativ forbindelse slik som beskrevet. Å bruke tid og penger på å utrede andre alternativer er egentlig helt unødvendig, samtidig som det trenerer tiden før en kan sette spaden i jorda.

Brua over Gisundet ble åpnet 23. juni 1972. Ei slik bru har en levealder på 40 år. Gisundbrua er slik sett seks år på «overtid». På innlandssida ser en tydelig at brua har seget. Det således grunn til å spørre: Hvor dårlig er egentlig brua? Kan den bli helt eller delvis stengt i nær framtid? Hvorfor er ikke dette en sak som opptar vår fjerde statsmakt – i første rekke Folkebladet, Nordlys og NRK?

Med uttransport av verdier for milliarder er det betimelig å spørre hvilken «plan B» har myndighetene for uttransport dersom brua blir helt eller delvis stengt? 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse