Annonse
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i et telefonmøte med andre europeiske forsvarsministere i mars i år. Foto: Forsvaret

Vilje og evne

I midten av oktober legger regjeringen frem ny langtidsplan for forsvarssektoren og samfunnssikkerhetsmeldingen. Samlet viser vi både vilje og evne til å satse på Norges statssikkerhet og samfunnssikkerhet.

I et innlegg på nordnorsk debatt 22. september, prøver forbundsleder i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo, å skape et inntrykk av at vi mangler begge deler. Det er jeg uenig i. Samfunnssikkerhet handler om samfunnets evne til å verne seg mot og håndtere hendelser. Endringene i våre sikkerhetspolitiske omgivelser påvirker arbeidet med sikkerhet og beredskap. Derfor er den kommende samfunnssikkerhetsmeldingen tett koordinert med langtidsplanen for forsvarssektoren.

Norge skal være forberedt på å håndtere kriser, alvorlige hendelser og trusler, og arbeidet med sikkerhet og beredskap er noe denne regjeringen har hatt høyt på dagsorden. Samtidig er det umulig å sikre seg mot absolutt alt som kan skje. Men vi skal hele tiden jobbe for å redusere risikoen fra et stadig mer komplekst, krevende og omskiftelig trusselbilde.

For langtidsplanens del, ba Stortinget oss, gjennom behandlingen av Prop. 62 S (2019-2020), om å komme tilbake med en ny proposisjon i tråd med flertallsmerknadene i Stortingets innstilling. Stortinget listet opp åtte elementer i sin innstilling som Forsvarsdepartementet vil imøtekomme i det nye forslaget. Samtidig inneholdt ikke Stortingets innstilling konkrete føringer om endring av ambisjonsnivå, endringer i prioriteringer eller forslag om økte bevilgninger til forsvar. Vårt videre arbeidet med langtidsplanen har tatt utgangspunkt i den helheten som allerede er presentert for Stortinget, og planen vil bli oppdatert og utvidet med mer detaljerte fremstillinger for å svare ut Stortingets innstilling.

Regjeringen ønsker et bredest mulig flertall for den videre utviklingen av forsvarssektoren og mener med dette vi har et godt utgangspunkt for å få politisk enighet om en plan som prioriterer satsing på Forsvaret også i årene framover.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse