Annonse

Vilje til å prioritere heltid i helsesektoren

Retten til å jobbe heltid er en av hovedsakene for SV. Problemet med deltidstvangen i veldig mange av velferdsyrkene er at det blir framstilt som en uunngåelig og nødvendig måte å organisere arbeidsoppgavene på. Men det stemmer ikke - det er mer et spørsmål om politisk vilje. SV vil styrke lovverket for at heltid skal være en rettighet. Hvis SV vinner valget i din kommune vil vi sette målet om heltidskultur på toppen av dagsordenen.

I arbeidet med å oppnå en heltidskultur blir det ofte snakk om hvor mange helger vi må jobbe. Dette selv om mange deltidsansatte jobber mye oftere enn hver tredje helg. Turnus er matematikk. På skrivebordet er dette lett, men bak alle disse tallene er det mennesker som har behov for omsorg og tjenester og mennesker som jobber i disse tjenestene.

De fleste kommunene sliter med det samme problemet med at alt for mange ansatte i helsesektoren jobber ufrivillig deltid. Det må vi få en slutt på.

Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres. Det har vært snakket nok om turnuser, langvakter, flere helgetimer og hinkehelger. SV vil starte opp etter valget med blanke ark. Det er mulig vi må øke grunnbemanningen. Det er også mulig flere kan jobbe lange vakter. Det er mulig vi må kompensere med økt betaling. Det oppnår vi ikke om vi fortsetter å snakke om turnuser. Vi må se det store bildet. Da må vi sette oss ned sammen, avdeling for avdeling, avdelinger på tvers, administrasjonen og politikere samlet med de ansatte.

Vi må starte med å få til kultur- og holdningsendringer. Deltidskulturen er sterk i hele landet. Endringer stiller store krav til endringsledelse, involvering, forankring, visjoner og motivasjon. Overalt viser deg seg at denne kompleksiteten er det få toppledere og politikere som har tatt inn over seg.

Vi i SV vil sammen med arbeidstakerorganisasjonene, administrasjonene og de ansatte sette oss ned og forsøke å finne veien ut av deltidsfloka på nytt. Vi vil ha en heltidskultur på vegne av de ansatte, men også på vegne av brukerne. Ansatte med hele, faste stillinger gir bedre kvalitet på tjenestene i kommunene.

Det bør ikke velges en eneste ordfører i dette landet som ikke vil gjøre noe for å sikre hele faste stillinger i kommunen. Det kan du som velger være med å sikre. Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse