Annonse
Tittelen på Hogne Hongsets roman etterlater ingen tvil om forfatterens ståsted. Og at romanen har påvirket opinionen er det liten tvil om hvis man skal dømme etter hvordan denne betegnelsen har bredt om som ild i tørt gress seg i avisinnlegg og på sosiale media, skriver Kristoffer Rypdal

Vindbaroner og klimaprofitører – fakta og fiksjon

Vinneroppskriften er å gjøre heltene til skurker og skurkene til helter, og folk biter på så det synger.

Vindkraftmotstandere er en sammensatt gruppe, og jeg vil ikke skjære alle over en kam. De mest kompromissløse er de som ikke anerkjenner at vindkraften må spille en viktig rolle i de-karboniseringen av verdensøkonomien. De som insisterer på at vindkraft ikke har noen plass på norsk jord, og som stempler hele vindkraftindustrien som vindbaroner og hele den norske kraftbransjen som klimaprofitører.

Et underlig eksemplar av arten er Hogne Hongset. Han er en norsk forfatter, organisasjonsmann og fagforeningsmann. Han har arbeidet mange år i oljebransjen, blant annet ti år som informasjonssjef i Statoil. Før han gikk av med pensjon arbeidet han i ti år med næringspolitikk som spesialrådgiver i LO-forbundet Industri Energi, der han  ivret for utbygging av fler gasskraftverk i Norge. Som pensjonist har han skrevet seks kriminalromaner med tema fra olje- og kraftbransjen. I 2016 ga han ut romanen ”Mafiela”, der han beskylder kraftprodusentene for å manipulere opp strømprisene, og i år kom spenningsromanen ”Vindbaroner”. Tittelen etterlater ingen tvil om forfatterens ståsted, og at romanen har påvirket opinionen er det liten tvil om hvis man skal dømme etter hvordan denne betegnelsen har bredt om som ild i tørt gress seg i avisinnlegg og på sosiale media.

Det er kanskje ikke er helt tilfeldig at olje- og gassbransjen og den kraftkrevende industrien har sine påvirkere i forskjellige forkledninger som opererer med å diskreditere vannkraften og vindkraften på forskjellige informasjons- og kommunikasjonsplattformer. Her har jo kriminalromanen noen klare fortrinn, siden man ustraffet kan pøse på med udokumenterte påstander. For er det ikke bare fiksjon?

I Hongsets fiktive verden blir vannkraftprodusentene til skumle mafiosos. Dette til tross for at de beviselig er tungt belastet med grunnrenteskatt, eiendomsskatt og naturressursskatt og stort sett er eid av kommuner og fylkeskommuner. Olje- og gassbransjen, derimot, som vi vet er tungt utenlandsk eid og subsidiert med leterefusjon og Enova-støtte, blir glorifisert som nasjonens redning. Likeså den kraftkrevende industrien, også den i stor grad på utenlandske hender,  og som nyter godt av  fritak på elsertifikat, elavgift og kompensasjon for CO2-kvoter. Vinneroppskriften er å gjøre heltene til skurker og skurkene til helter, og folk biter på så det synger.

I en særstilling har vi Equinor. Det brede energiselskapet for hvilket vindkraft er både en forretningsmulighet og en livsfarlig konkurrent. Det faller ikke Hongset inn å vurdere om Equinor er en klimaprofitør, der selskapet profiterer både på å produsere olje og gass og vindkraft til havs med solid støtte fra skattebetalerne? Denne schizofrenien
er i dag en integrert del av selskapets forretningsstrategi, og en knakende bærebjelke i nasjonens økonomiske politikk. Equi-Nor. Norge i likevekt. En spagat er en likevekt like god som noen annen. Ikke sant?

Det hadde kanskje vært mulig å skille fakta fra fiksjon hvis Hongset hadde holdt seg til romansjangeren. Men det gjør han jo ikke. Aktiviteten er stor på en rekke plattformer, der han forsøker å presentere fantasiene sine som virkelighet. Et  eksempel er hans leserinnlegg på vg.no nylig med tittel ”Folket sa nei til mer vindkraft”. Her påstår Hongset blant annet at det er økt bruk av gass, og ikke vindkraft, som har ført til redusert bruk av kull og reduserte utslipp i Tyskland de siste par årene. Lignende synspunkter har med jevne mellomrom blitt framført av Odd Handegård på diverse kommunikasjonsplattformer, og kanonisert lansdelssynser Rolf Seljelid har gjentagende messet Hongsets budskap gjennom sine ”refleksjoner”.

Det er deprimerende at slike påstander får lov til å feste seg, all den stund det er enkelt å dokumentere at de ikke stemmer. Gassforbruket i Tyskland gikk ned fra 2017 til 2018, sammen med både kull og olje. Vind og
sol øker, selv om veksten har vært noe lavere de to siste årene enn gjennomsnittet de siste ti år. Likevel er veksten i vindkraft tilstrekkelig til å produsere like mye elektrisitet som har gått tapt gjennom reduksjon av kullkraften. Disse tallene framgår av BP Statistical Review of World Energy 2019, som er den mest autoritative datakilden når det gjelder verdens energiforbruk. I fiksjonens verden er imidlertid fakta bare et forstyrrende element som ødelegger det gode, selvbekreftende eventyret om Norge.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse