Annonse
Vindkraft høstes fra den rene vinden og avgir ikke lokale giftstoffer. Ved å erstatte EU-miks med ren produksjon av 35 TWh unngås hvert år 740 for tidlige dødsfall, 380 nye tilfeller av kronisk bronkitt og tap av 1,5 milliarder kroner av samfunnets midler. Gjennom vindkraftverkets levetid berøres tusenvis av medmennesker, skriver Bjørn Blix. Foto: Allan Klo

Vindkraft og folkehelse

Det er usolidarisk, ufølsomt og navlebeskuende å påstå at 4 promille av norsk natur er viktigere enn helsa til tusenvis av medmennesker.

Det er en vanlig feil å anta at Norge produserer nok elektrisk kraft til eget forbruk. Ifølge SSB er 63 % av de bearbeidede varene vi kjøper importert fra land med fossil kraftproduksjon. Vårt innenlandske forbruk er hinsides all bærekraft og medfører import av store mengder varer som er produsert med skitten energi. Hvis man regner dette om til klimagassutslipp blir det 35 millioner tonn CO2 i året. For å nulle ut denne karbonlekkasjen kreves 70 TWh ny fornybar kraftproduksjon.

Det er i og for seg det samme hvor i verden den nye fornybare produksjonen bygges. Det viktige er at den er effektiv og fortrenger fossil produksjon. Hvis man konsekvensutreder vil man komme til at den bør bygges: Der vindforholdene er best, hvor det mye ledig plass, hvor der er kraftnett, hos dem som står bak energibruken og i et land som har tjent grovt på å selge forurensende energiprodukter. Her peker Norge seg ut som det beste landet i verden.

Hva betyr det for oss og omgivelsene om vi nuller ut halvparten av karbonlekkasjen med landbasert vindkraft? 2700 vindturbiner på 4,5 MW vil i Norge gi 35 TWh. Det er mange turbiner og dimensjonene er store. De vil oppta 30,4 km2 landareal direkte og ha et planområde på 1215 km2. Dette utgjør imidlertid ikke mer enn henholdsvis 0,1 og 4 promille av ubebygd areal i Norge.

Klimautslipp genereres når råvarer utvinnes, transporteres og bearbeides, også til produksjon av vindkraftverk. For 2700 vindturbiner á 4,5 MW tilsvarer utslippene 0,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter pr. år ifølge NVE. Det høres mye ut, men hva er alternativet? Samme produksjon med polsk kullkraft gir 29 millioner tonn. Utspedd til EU-miks blir utslippet 18 millioner tonn. For alle som kan telle er det åpenbart at vindkraft er best for det globale klimaet.

Svoveldioksider, nitrogenoksider og svevestøv er gift for nærmiljøet. Årlig forårsaker europeisk kullkraft 22900 for tidlige dødsfall og 11800 nye tilfeller av kronisk bronkitt. Dette koster samfunnet milliardbeløp, men verre er det savn, den sorg, lidelse og ødelagte liv disse sotverkene påfører sine omgivelser.

Vindkraft høstes fra den rene vinden og avgir ikke lokale giftstoffer. Ved å erstatte EU-miks med ren produksjon av 35 TWh unngås hvert år 740 for tidlige dødsfall, 380 nye tilfeller av kronisk bronkitt og tap av 1,5 milliarder kroner av samfunnets midler. Gjennom vindkraftverkets levetid berøres tusenvis av medmennesker. 

Man skal være bra usolidarisk, ufølsom og navlebeskuende for å påstå at 4 promille av norsk natur er viktigere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse