Annonse
Venstre mener at vi må ha en kursendring, bort fra masseutbygging av vindkraftanlegg på land, og til en større satsning til havs. (Foto: Colourbox)

Vindkraft til havs, ikke på land

Vindkraft er omstridt. Mange opplever det som store inngrep i natur og landskap. Anleggsveier og installasjoner gir varig tap av urørt natur. Dette er ikke gode løsninger for en fremtid der behovet for elektrisk energi øker. Kursen må endres.

Kommuner og lokalbefolkning opplever at de blir pådyttet noe de ikke har sagt ja til. Det er store protester lokalt, også der kommunestyrene har vært positive under sin behandling. Det er gitt 93 konsesjoner siden første konsesjon i 1999, under regjeringene Stoltenberg og Solberg. De aller fleste konsesjonene er gitt av energiministrene fra FrP og Sp, de såkalte ‘Borten-Moe vindmøllene’. Det er disse kraftverkene som nå vekker mest opprør langs kysten. Siden Venstre gikk inn i regjering er det gitt tre konsesjoner: To til å erstatte gamle vindmøller med nye, og en for å utvide en vindmøllepark. Alle disse tre fikk støtte fra kommunestyrene.

Venstre mener at vi må ha en kursendring, bort fra masseutbygging av vindkraftanlegg på land, og til en større satsning til havs. 

Vi ønsker endringer i konsesjonsregimet, og vil stramme inn på rammene for vindkraftutbygging. Det betyr tydelige begrensninger for hvor mye et prosjekt kan endres fra det søkes til det blir oppført (høyde, naturinngrep, størrelse på sokkel og området som blir berørt). Og, ikke minst; vi vil at lokaldemokratiet skal involveres sterkere i behandling av søknader. Dette jobber vi for sammen med Høyre og Krf i regjering.

Fornybar energi er viktig, men vi må også ta vare på sårbar natur og reindriftas beiteområder. Samtidig trenger vi flere ben å stå på i det grønne skiftet. Flere kraftkilder må benyttes, som f eks bedre utnyttelse av eksisterende vannkraft. Der kan mye oppnås gjennom oppgradering. 

Venstre mener vindkraften heretter må utvikles til havs. Det vil være et stort steg for fornybar kraftproduksjon, teknologiutvikling og skape flere norske arbeidsplasser.Vindkraft til havs byr på store muligheter for norske bedrifter. 

Derfor åpner regjeringen og Venstre for flere søknader om vindkraftproduksjon til havs. Vi er allerede kommet i gang. Nylig vedtok for eksempel regjeringen at to områder skal åpnes for havvind; Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. Det er starten på et nytt kapittel i norsk energihistorie. 

Vindkraft er en effektiv form for fornybar energiproduksjon. Norge har gode forhold for vindkraft i en verden som trenger mer fornybar energi.

Venstre vil altså videreutvikle og styrke støtteordningene for utbygging av vindmøller til havs, og kraftig begrense utbygging av vindkraftanlegg på land. Vindkraft må heretter bygges ut på en mye mer skånsom måte, der naturverdier, lokale og samiske interesser blir ivaretatt. Og, igjen: Lokaldemokratiets rolle i disse sakene må styrkes, slik at folk ikke påtvinges vindkraftverk de ikke har sagt ja til.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse