Annonse

Vindkraft på den grønne øya i nord

Sørøya, Norges fjerde største øy, får nå sitt vindkraftverk.

På Skonnertfjellet i Hasvik kommune reises et vindmølleanlegg som skal settes i drift første januar 2021. Anleggsarbeidet med veier og fundamenter startet i 2018. Den som har vært i området før det ser hvilke enorme inngrep dette er på «den grønne øya i nord».

Vindkraft Nord AS søkte i 2010 om konsesjon for utbygging av Dønnesfjord Vindpark. Olje- og energidepartementet stadfestet Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) vedtak i brev av 19.11.2013, etter at tildelt konsesjon var blitt påklaget. Det anlegget som nå er under bygging er blitt vesentlig utvidet i forhold til dimensjonering og synlighet, enn det som opprinnelig ble påklaget, da det senere ble gitt tillatelse til Dønnesfjord vindkraftverk AS å endre installert effekt fra 10 MW til 14,1 MW. Turbinhøyden er økt med mer enn 50%, fra 85 til 130,5 meter og med en turbin mer, enn i opprinnelig konsesjonssøknad. Med en rotordiameter på 92 meter, gir dette samlet høyde til spissen av vingen på kraftverket på henholdsvis 115 og 130,5 meter. Det er 45,5 meter høyere, enn i opprinnelig søknad, og vil rage 440,5 meter over havet. I klarvær vil det si at de er synlige uansett hvor på fjellet du befinner deg på Sørøya. Hvor langt støyen fra anlegget vil bære over «den grønne øya i nord» avhenger av vind og vindretning. Uansett, NVE sier i sin vurdering at de samlede fordelene ved anlegget er større, enn ulempene tiltaket medfører. Overskuddskraft er planlagt transportert fra Sørøya over regionalnettet til Hammerfest Energi AS

Selskapet Vento Ludens GmBh fra Augsburg i Tyskland overtok prosjektselskapet fra Vindkraft Nord AS i 2018. Selskapet som har avdelinger i Skottland, Irland, Sveits og Tyskland, er representert i Norge av Bdo Advokater AS, Oslo, men det fins ingen informasjon om inngrepet på Skonnertfjellet på selskapets nettsider.

Dønnesfjordprosjektet følger et nå etterhvert velkjent mønster; et norsk selskap søker og får tildelt konsesjon for deretter å selge prosjektet videre til utenlandske interesser. Kanskje Vento Luden som en del av sin investeringsbeslutning på Skonnertfjellet også har sett mulighetene for en videre ekspansjon fra Sørøya til NVEs foreslåtte felt for havvind på fiskefeltet Sandskallan rett utenfor?

29. august 2006 ble Næringslivets kystaksjon stiftet. I den anledning uttalte direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i NHO Reiseliv følgende: «Vi synes det er gledelig at næringslivet og spesielt reiselivet nå engasjerer seg så aktivt i debatten om hvordan norskekysten skal se ut i fremtiden. Vi tror det lokale engasjementet er helt nødvendig for å ta de riktige beslutningene om hvor det skal bygges ut vindkraft, og i hvilke områder vindkraft må ha vikeplikt for annet næringsliv, for eksempel reiseliv».

Hvis det er innflytelsen fra dette initiativet vi kan takke for at det ikke har blitt flere vindkraftprosjekt langs kysten nå 14 år senere, hvordan hadde det da sett ut?

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse