Annonse
VINDMØLLER: Vindmøllene som nå settes opp på Kvaløya ankom Tromsø i mai. Hvert turbinblad er 65 meter langt. Foto: Torgrim Rath Olsen

Vindkraft til Stortinget

At denne debatten hører hjemme i landets nasjonalforsamling, ser vi på som en selvfølge.

Motstanden mot vindkraft har økt fra liten kuling til storm i kastene her i landet. Store protester og aksjoner mot konkrete utbyggingsprosjekt, har ført til en nasjonal debatt bør ende opp i Stortinget.

Olje og energidepartementet (OED) har utarbeidet et forslag til nasjonal ramme for vindkraft, som nå er ute på høring. De områdene som er mest egnet til vindkraft, skal kartlegges.

 I utgangspunktet skulle saken behandles i regjeringen. Nå ønsker SV, MDG og Sp at den kommer til Stortinget også. Med bakgrunn i det store engasjementet blant folk og det faktum at vindkraft innebærer store inngrep i naturen, bør saken behandles nettopp der. Det har vært vanlig ved planer om store vannkraftutbygginger, det bør selvfølgelig gjelde vindkraft også.

Vi trenger mer fornybar energi. Vindkraft er i seg selv miljø- og klimavennlig. Men dessverre er det med denne energikilden som med vannkraft: den setter spor i naturen og det får konsekvenser for både mennesker, dyr og planter. Naturvernforbundet hevder at konsesjoner er gitt på dårlig grunnlag fordi kartleggingen av for eksempel rødlistede arter, ikke har vært grundig nok. Om dette stemmer, er det svært alvorlig.

Tiden er overmoden for å ta en bred debatt om vindmøller, og den må selvsagt handle om mer enn hvilke områder som egner seg best for utbygging. Det ser ut til at det er for enkelt å få konsesjon, og når utbyggere først har fått det, fins der eksempler på at de nærmest har uinnskrenket rett til å gjøre endringer underveis i byggeprosessen, slik det skjedde med anleggsveien på Kvaløya.

Her ble lokalbefolkningens protester overkjørt av NVE, og lokaldemokratiet ved kommune og fylkeskommune, samt en instans som fylkesmannen, parkert på sidelinja. NVE er som kjent ikke noe folkevalgt organ.

Når det i tillegg kommer få arbeidsplasser og lite penger i kommunekassene, står vindmøllene usedvanlig lavt i kurs.

Det grønne skiftet fordrer lønnsom, fornybar kraft. Men vi må ta oss tid til å diskutere premissene for utbygging av vindkraft også. De store protestene mot vannkraftutbygging på seksti og syttitallet, ikke minst Alta-Kautokeinovassdraget, har vist oss hvilke enorm politisk kraft som ligger i folks engasjement og opprør.

Det er mange aspekter ved vindkraften som bør belyses skikkelig, derfor er det bra at OED har satt på pauseknappen. En bred debatt om hvor det kan bygges, samt kriterier og betingelser for å få konsesjon, er helt nødvendig nå.

At denne debatten hører hjemme i landets nasjonalforsamling, ser vi på som en selvfølge.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse