Annonse
Det er ekstra hult å høre argumenter mot vindkraft med bekymring for den globale naturen, når det samtidig ikke produseres et ord om jordbrukets enorme monokulturer, vareproduksjon, byer eller transportsystemer. Her er nok å ta av før man kommer fram til vindkraften, skriver Bjørn Blix. Foto: Scanpix

Vindkraft ute av proporsjoner

Debatten om vindkraft har tatt merkelige vendinger. Noen virkninger pumpes opp og blåses ut av proporsjoner, mens andre svært viktige sammenhenger oversees totalt. En del motstandere av vindkraft er så ensporete at de ikke evner å identifisere hva som truer naturmangfoldet.

Ved å vise til naturmangfoldsrapporten fra FN argumenters det med at nedbygging av naturen er farligere enn klimaendringene. FN har satt opp temaene på henholdsvis 1. og 3. plass. Å bruke lista til å isolere årsakene fra hverandre bidrar bare til å ufarliggjøre klimaendringene. Det tjener ingen på.

Det som bygger ned naturen er jordbrukets enorme monokulturer, vareproduksjon, byer og transportsystemer. Deretter bygges naturen ned på grunn av endringer i klima. Det siste er forårsaket av menneskenes mekanisering av nettopp jordbrukets enorme monokulturer, vareproduksjon, byer og transportsystemer.

De ensporete ser ikke dette, men har funnet ut at vindkraft er den store synderen. Enkelte går så langt som å hevde at naturen er skadet fra alle posisjoner en vindpark er synlig på en klar dag. Prøv noen kontrollspørsmål: «Er en kornåker ubrukelig fordi det er plassert en vindmølle på den?» Svaret er selvsagt nei. «Er et fjell ubrukelig som turområde fordi det står en vindpark der?» Nei igjen. Erfaringene fra Havøygaveln, Roan/Åfjord, Høgjæren og Lista viser at omkring 20 ganger flere går tur i området etter at der er bygd vindpark. Hvorfor? Jo, bilfrie veier egner seg flott til sykling, jogging og spaserturer. Folk flest liker tilrettelegging. Med slik effekt er vindparker gode folkehelsetiltak. Ikke rart at DNT føler at deres posisjon som tilretteleggere har fått konkurranse.

Det er en ærlig sak å være mot vindkraft, men da bør argumentasjonen være tilpasset årsaken til motstanden. Noen hevder at vi har strøm nok og at det ikke hjelper at lille Norge produserer mer. Disse har ikke forstått elementære fysiske lover og nekter å ta innover seg at Danmark har lagt ned flere kullkraftverk takket være overføring av effekt fra Norge.

Videre hevdes det at utlandet må ordne opp selv, vi har ikke noe med det. Sannheten er at vi, og Nord-Norge især, er avhengig av det utenlandske linjenettet. Uten det fikk vi kalde vinterdager innendørs. Det skulle bare mangle om ikke vi skulle bidra til flere nedleggelser av kullkraftverk i Europa, selv om vi ikke kan ta oss av alt.

Det argumenteres også mot at utlendinger skal ha eierskap i norske kraftverk, uten å reflektere over at vårt eget oljefond investeres i nettopp utlandet.

Flere mener vi bør unngå å bygge vindmøller på land, men sette dem på havet. Lurt på sikt, men teknologien er umoden og vil gi svært dyr strøm. Det er som å si: «Det er bare tull å rulle ut 5G nå. Vi vet at 6G, 7G, 8G osv. kommer. Hvorfor ikke bare bygge 10G med det samme?» Utvikling tar tid og må gå sin gang. Vi har ikke tid til å vente. CO2-mengden i atmosfæren er nå 415 ppm og økende. Moden teknologi må tas i bruk nå.

Det er ekstra hult å høre argumenter mot vindkraft med bekymring for den globale naturen, når det samtidig ikke produseres et ord om jordbrukets enorme monokulturer, vareproduksjon, byer eller transportsystemer. Her er nok å ta av før man kommer fram til vindkraften.

I sin påståtte bekymring for naturmangfoldet nevner heller ikke disse ensporete debattantene at vår egen regjering nylig utlyste 90 leteblokker på norsk sokkel! Vet de ikke at utvinning av olje og gass bidrar til nedbygging av naturen? – eller bunner det ganske enkelt i at de ikke ser oljefeltene når de er på fjelltur?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse