IKKE LIKE IDYLLISK: Vindmøllene på Raudfjell, slik de er presentert i konsesjonssøknaden. Men nå brygger det opp til storm mot vindmøller rundt om i landet, og situasjonen er langt fra like idyllisk som på bildet her.

Vindmøller i full storm

Mai måned spås å bli preget av store demonstrasjoner mot vindmøller. Det kan norske myndigheter langt på vei takke seg selv for.

Vindmøller har i utgangspunktet lav legitimitet i befolkningen, og stormen mot dem feier rett inn i årets valgkamp.

Det blåser opp til full storm rundt nye vindmølleprosjekter her i landet. Nå allierer naturverninteresser, friluftsinteresser og lokale motstandere av både planlagte og eksisterende vindmølleparker seg, og mai måned spås å bli preget av demonstrasjoner landet rundt. Det kan norske myndigheter langt på vei takke seg selv for.

I Tromsø har stormkastene rundt vindmøllene på Kvitfjell/Raudfjell vært heftige. Byggingen av det som skal bli Norges nest største vindmøllepark har ført til heftige protester fra lokalbefolkningen i det aktuelle området på Kvaløya. Å sette opp alle disse vindmøllene medfører store inngrep i naturen, noe som bekymrer folk. Og bekymringen har ikke blitt mindre av at planene er blitt vesentlig endret underveis, noe som svekket forutsigbarheten og tilliten til prosjektet.

En anleggsvei som skulle bygges med færrest mulig skjemmende sår i naturen, ble som kjent flyttet til den andre siden av fjellet, hvor den kommer til å dominere ei lita bygd fullstendig. Protester, klager og innsigelser fra lokalsamfunnet, Tromsø kommune, Troms fylkeskommune og Fylkesmannen ble avvist av Norges Vassdrags og Energiverk (NVE).

De utenlandske eierne, Ärtzeversorgung Westfalen-Lippe og Siemens Project Ventures, fikk medhold av sentrale myndigheter. Årsaken var kostnadene, om lag 100 millioner i et prosjekt som i sum beløper seg til mange milliarder. Tilbake sitter en kommune med løfter om lokale arbeidsplasser, mest i anleggsfasen naturlig nok, samt en eiendomsskatt på 10 millioner kroner i året.

Fra andre steder i landet klages det på statens overkjøring av lokalbefolkning og kommunestyrer i lignende saker, der NVE overprøver lokale, demokratiske vedtak, og Olje og Energidepartementet strør sand på NVEs avgjørelser.

Nordlys har tidligere kritisert det meningsløse i at disse statlige instansene skal ha all makt i saker som dette, og nå kan denne ukloke beslutningsprosedyren få politiske konsekvenser også.

For vindmøller har i utgangspunktet lav legitimitet i befolkningen, og stormen mot dem feier rett inn i årets valgkamp. Det kan bli svært interessant. Protestantene kommer fra ulikt hold, og de er mange. Turistforeningen (DNT), for eksempel, har over 300.000 medlemmer.

Det er mange meninger om vindmøller, og de kan være en god løsning for både klima og energitilførsel. Men de setter spor, og har konsekvenser, både for natur og lokalsamfunn. Dette må våre fremste politikere ta hensyn til. Slik det er nå, kan stormen mot vindmøller bli til orkan midt i valgkampen. Delvis skapt og framskyndet av sentrale myndigheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse