Annonse
Mye av overskuddet fra taxfree-salget havner i dag altså hos tysk storkapital. Om Vinmonopolet overtar salget, beholder vi pengene i Norge og overskuddet kan brukes til samfunnsnyttige formål som drift av flyplasser med lavt passasjergrunnlag, skriver Per Gunnar Dahl i Actis. Foto: Scanpix

Vinmonopol-taxfree er ingen trussel

Å overføre flyplassalget av alkohol til Vinmonopolet vil styrke polet, og gjøre monopolordningen mindre sårbar i møte med EUs regelverk, samtidig som småflyplassene sikres.

Vegard Einan, nestleder i Parat, er i et innlegg i Nordlys 28. april bekymret for framtida til nordnorske flyplasser. Han mener blant annet at en overflytting av taxfree-salget av alkohol fra Travel Retail Norway (TRN) til Vinmonopolet vil gjøre at distriktsflyplasser kommer til å tape.

Ifølge Vinmonopolet selv, og en utredning til Stortinget som regjeringen fremmet i statsbudsjettet for 2017, er det ingen praktiske, EØS-rettslige eller økonomiske forhold som tilsier at Vinmonopolet ikke kan overta taxfree-salget av alkohol, både ved avgang og ankomst. Vinmonopolet sier at de skal kunne gi et like høyt overskudd tilbake til samfunnet som taxfree-leverandør, og tilby minst like gode handleopplevelser på flyplassene som dagens butikker tilbyr. De skal kunne ha samme åpningstider, tilsvarende prisnivå og fortsatt felles betalingskasse.

Avinor har vært premissleverandør til regnestykkene, og vil være det også i den nye utredningen som pågår, hvor tallene blir kvalitetssikret ytterligere. Så her kan nordnorske passasjerer og Parat føle seg trygge – overflytting er ingen trussel, kanskje snarere tvert imot: I dag er det selskapet TRN som har avtale med Avinor om taxfree-salget. Aksjeselskapet eies av Norse-Trade AS og det tyske familieselskapet Gebr. Heinemann. Mye av overskuddet fra taxfree-salget havner i dag altså hos tysk storkapital. Om Vinmonopolet overtar salget, beholder vi pengene i Norge og overskuddet kan brukes til samfunnsnyttige formål som drift av flyplasser med lavt passasjergrunnlag.

Actis er opptatt av en ansvarlig alkoholpolitikk med færrest mulig skader fra rus. Vi mener derfor det er mest riktig å avvikle taxfreeordningen, fordi vi vet at billigere alkohol bidrar til økt konsum, som igjen gir økte skader og svekket folkehelse. Avvikling er i dag lite sannsynlig, blant annet fordi politikerne er bekymret for at det vil gå ut over mindre lønnsomme flyplasser. I stedet ligger det an til en løsning som i våre øyne er en god nummer to: At Vinmonopolet overtar salget. Økonomien for flyplassene blir den samme (eller bedre), samtidig som vinmonopolordningen sikres for framtida.  

Vinmonopolordningen er et unntak vi har fått fra EU med begrunnelse i folkehelsehensyn. Vi ser nå at en stadig større andel av alkoholsalget foregår utenfor Polet, noe som kan føre til at vi kan miste denne særordningen. Det vil være svært uheldig for folkehelsen. En forskningsrapport fra Sverige viser at en avvikling av Systembolaget vil resultere i en økning i konsum, flere alkoholrelaterte dødsfall, sykehusinnleggelser, fyllekjøring og voldshendelser. Det er ikke en utvikling vi ønsker oss her i Norge. Derfor er det viktig at vi verner om Polet.

Å overføre flyplassalget av alkohol til Vinmonopolet vil styrke polet, og gjøre monopolordningen mindre sårbar i møte med EUs regelverk, samtidig som småflyplassene sikres. Dersom Parat er bekymret for flyprisene i nord, ville det være mer målrettet å be politikerne bruke taxfree-subsidiene på reduserte flyplassavgifter innenlands, ikke på storutbygging av Gardermoen og stadig lavere passasjeravgifter på utenlandsreiser, som synes å være Avinor sin løsning de siste årene. Politisk styring av flyplasstrukturen er mulig, hvis politikerne tør og vil.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse