Annonse
VIRKELIGHETSFORSTÅELSE: «Den sviktende forståelsen om det sammensatte Norge, får tilsynelatende raskt fotfeste når man ser virkeligheten gjennom et offentlig subsidiert nettbrett, fra et kontor på Stortinget. Herifra kan veien bli lang, og lengre enn lang, til en 67 år gammel papiravisleser i en nordnorsk distriktskommune», skriver sjefredaktør Helge Nitteberg.

Virkeligheten sett fra et offentlig subsidiert nettbrett

Det er en ærlig sak å stå for en markedsstyrt sentraliseringspolitikk. Tiden vil vise om velgerne vil akseptere det.

Regjeringen har bestemt seg. Om et drøyt år skal en vesentlig infrastruktur i samfunnet vårt bygges betydelig ned. Vi snakker om postdistribusjon generelt – og avisdistribusjon spesielt.

Fra neste sommer vil titusenvis av avislesere i distrikts-Norge få et vesentlig forringet tilbud. Helt konkret blir det kun levert fersk avis på tirsdager, torsdager og lørdager når kuttene gjennomføres. Det er altså en halvering i mange tilfeller av dagens tilbud for avislesere utenfor byer og tettbygde strøk.

Kuttene rammer særlig hardt i Nord-Norge, hvor avstandene mellom postkassene ofte er lange. Derfor er det særdeles oppsiktsvekkende at kuttene skjer med full støtte fra Høyre og Frps stortingsrepresentanter i nord.

Lojaliteten til regjeringspartienes sentraliseringspolitikk er åpenbart viktigere for dem enn lojaliteten til avislesere og velgere i Nordland, Troms og Finnmark.

I stedet for å ta folk flest i distriktene på alvor, svarer Høyre- og Frp-representantene med et retorisk spill. Et spill som handler om å vri fokus over på avishusenes økonomi og regjeringens fortreffelighet, ettersom den fortsatt skal kjøpe tjenester fra Statens eget overskuddsforetak, Posten Norge.

Alle vet at disse tjenestekjøpene ikke er en satsing, men en nedbygging. Å kalle det noe annet, er en hån mot folk flest, ikke minst de som bor i distrikts-Norge.  

Politikerne prøver seg så med at avishusene selv kan bekoste den distribusjonen som faller bort. Det er en drøy ansvarsfraskrivelse, og et utspill de ikke engang tror på selv.

Alle som har fulgt med i timen vet at den post- og avisdistribusjonen vi har fått til i distrikts-Norge i mange årtier, er et resultat av et spleiselag. Dette spleiselaget har på den ene siden bestått av kundene - enten det er privatpersoner, avishus eller andre bedrifter – som har vært villige til å betale for å få levert aviser, brev og pakker i postkassa.

På den andre siden har Staten – så langt – vært villig til å investere i den kritiske infrastrukturen som distribusjon faktisk er, både i by og land. Det har Staten gjort fordi det er et politisk mål å utjevne forskjeller.

Og det er det denne debatten må handle om. Skal vi ha likeverdige tjenester til folket, uavhengig av bosted og alder? Eller vil politikerne fra regjeringspartiene overlate denne jobben helt og holdent til markedet?

Det som har vært vakkert i norsk politikk, gjennom skiftende regimer, har vært evnen til å forstå verdien av de ulike delene av det langstrakte landet vårt. Og ikke minst har vi med en aktiv stat brukt ulike politiske instrumenter, slik at vi kan ta hele landet i bruk, i form av bosetting og verdiskapning.

Posten er i høyeste grad fortsatt et slikt instrument, selv om postmengden går ned. Med kuttene i distribusjonen sier regjeringspartiene i praksis at det er greit å dele landet i to – med folk i byer og tettbygde strøk på den ene siden, og folk i distriktene på den andre siden.

Den sviktende forståelsen om det sammensatte Norge, får tilsynelatende raskt fotfeste når man ser virkeligheten gjennom et offentlig subsidiert nettbrett, fra et kontor på Stortinget. Herifra kan veien bli lang, og lengre enn lang, til en 67 år gammel papiravisleser i en nordnorsk distriktskommune.

Det er en ærlig sak å stå for en markedsstyrt sentraliseringspolitikk. Tiden vil vise om velgerne vil akseptere det.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse