Annonse

Vis handlekraft - révurder plasseringen

Er det en ny «tenk-på-et tall-lek», slik underskuddsaken var?

Tromsømarka er egnet for utendørsaktiviteter. Den ligger i (nesten) uberørt natur, med skog og fjell.

Plassering av Badeland slik planen er nå, fremstår for meg som et totalt feilslått inngrep i et av byens viktigste områder for fremtiden.Dersom mitt inntrykk er rett, krever det gode argumenter for å gjennomføre dette. Jeg har ikke sett slike argumenter. Ingen andre enn politikerne mener dette er rett.Alle andre, både særinteresser og folk flest, mener plasseringen er feil. Og det er ikke vanskelig å forstå.

Områdets egenskaper og betydning for friluftslivet av mange slag, er vel kjent og trenger ingen ytterligere utredning. Politikerne må legge til grunn at området er helt unikt og kan ikke erstattes. Bygget som tenkes plassert midt i dette området, er en koloss som i utgangspunktet ikke hører hjemme i et turområde. Kolossen settes på tvers av dagens lysløype, over skistadioen og skiskytterarenaen.Skiløypa, turstien, sykkelstien mm, avskjæres og gjøres ubrukelig. Tromsømarka påføres en uopprettelig skade. 

Det er helt uforståelig for meg at dagens byråd går inn for dette. Jeg ber derfor byrådet vurdere saken på nytt helt fra grunnen av, før det er for sent å rette opp skaden.Gi oss argumentene som tilsier en slik plassering. Eller vis handlekraft og gjør nytt vedtak. Å endre standpunkt er også «handlekraft» som dere har vært opptatt av.Byrådets eneste argument for å opprettholde den planlagt plassering midt i byens indrefilet, er så vidt jeg har forstått at det allerede er brukt 70 mill på planlegging.

For det første er dette tall ikke dokumentert. Er det en ny «tenk-på-et tall-lek», slik underskuddsaken var?  Men uansett beløpets størrelse; det er klart at det må ha påløpt et betydelig beløp til utredninger og annen planlegging. Slik er alle byggeprosesser. Men det kan ikke innebære at man blir låst til et standpunkt. Har man gjort en feil, må denne rettes opp slik at resultatet blir rett. Og oppretting bør skje raskest mulig slik at tapet blir minst mulig.

Dersom dette ikke blir endret, bør vi få se de beregninger som ligger til grunn for det oppgitte tall. Jeg vil også anta at god del av påløpte kostnader ikke er bortkastet selv om bygget flyttes til et annet sted. Opprinnelig var kolossen tenkt plassert lenger øst, der parkeringsplassen er i dag. Begrunnelsen for å skyve den vestover og inn i løypeområdet, var at dette ble billigere slik at prosjektet kunne gjennomføres innenfor de økonomiske rammer en hadde.Er dette et godt nok argument for å ødelegges bymarka? Eller kunne en ha funnet en annen plassering eller endre på andre måter? Hvilke andre alternativer ble vurdert?

Kunne en ikke utsette til en hadde råd å bygge slik det opprinnelig var ment? Eller er dette et utslag av «handlekraften»; evnen til å iverksette ukloke beslutninger? Det kjenner ikke jeg til. Men jeg er mottakelig, og ber igjen byrådet vurdere saken på nytt. Dersom dere opprettholder standpunktet må dere gi oss de argument som gjør det riktig å skade all ungdomsaktivitet, annen idrett, turgåere og folk flest sin klare interesser i dette området.

Jeg vet ikke hva som er gjort for å finne alternative områder, men regner med at kommunen har utredet dette slik det f. eks ble gjort i skytebanesaken.Kan vi få informasjon om dette? Hvis det ikke er gjort, må plasseringssaken legges på is inntil en utredning foreligger. Det har også stor betydning for tilgjengelighet, miljø osv.Tromsømarka er egnet for utendørsaktiviteter. Den ligger i (nesten) uberørt natur, med skog og fjell. Badeland blir arena for innendørsaktiviteter som for så vidt kan ligge hvor som helst.

Naturlig hører den hjemme nært sjø, selv om dette ikke er en nødvendighet. Med dette utgangspunkt mener jeg Tromsømarka beholdes slik den er i dag med alle typer utomhusaktiviteter. Badeland kan plasseres ved sjøen.  Hva med området vest for flyplassen, sør for dagens bro til Kvaløya, mellom denne og den planlagte nye broa til Kvaløya?

Dette området har begrenset anvendelighet til andre formål, er maritimt og er lett tilgjengelig både for byfolk og tilreisende. Området står også foran en stor omlegging av infrastrukturen, hvor det enda kan tas hensyn til et badeland. Denne sak må vurderes på nytt og i et langsiktig perspektiv. Det er ingen angrerett. Men det er heller ingen skam å snu. Da vil en bli husket for å ha tatt til vett. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse