Annonse
Vi mener Tromsø som administrasjonssenter vil gi best samhandling med kompetansemiljøer og næringsliv som vi er helt avhengig av for å utvikle hele regionen, skriver fylkesråd Ane-Marthe Sani. Foto: Yngve Olsen

Derfor bør Tromsø være administrasjonssenter i det nye fylket

Hvilke visjoner skal vi ha for landets aller mest spennende region? Hvordan skal vi sørge for å utløse det enorme potensialet som ligger her?

Stortingsflertallet bestemte i juni og på ny i november 2017 at Troms og Finnmark blir slått sammen. Når dagens to nordligste fylker slås sammen til ett, er det avgjørende at vi velger løsninger som kan stå seg om både 10 og 50 år. Da må vi vurdere hva som er best for hele det nye fylket, ikke bare en del av det. Det har vært utgangspunktet til forhandlingsutvalget i Troms i forhandlingene med Finnmark fylkeskommune. Hvilke visjoner skal vi ha for landets aller mest spennende region? Hvordan skal vi sørge for å utløse det enorme potensialet som ligger her? 

Professor Synnøve Jensen ved Institutt for samfunnsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet ble nylig intervjuet av NRK Troms. Der løftet hun noen betimelige spørsmål: «Hva er den nye fylkeskommunen, skal den bare være det gamle, men større med begrensede oppgaver eller skal vi definere det som en ny, interessant og viktig nordområderegion? Akkurat de spørsmålene har jo vært veldig lite framme». Jensen mener dette burde vært en del av diskusjonen i forhandlingene.

Den vurderingen deler forhandlingsutvalget i Troms. Nettopp derfor brukte vi store deler av de to første forhandlingsmøtene i Kirkenes og Tromsø på å diskutere visjoner og mål for det nye fylket. «Vi skal utvikle en region som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt og som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft og kapital. Regionen skal være en attraktiv og foretrukken samarbeidspartner for FoU-miljø, institusjoner og næringsliv. Regionen skal være et godt sted for unge og kommende generasjoner å vokse opp, ta seg utdanning og finne arbeid i.» Dette er noen av formuleringene som har blitt løftet. 

Vår holdning har vært at løsningen for å kunne realisere disse visjonene, og for å utløse potensialet som ligger i regionreformen, er at man velger Tromsø by som administrasjonssted for det nye fylket. Vi mener dette vil gi best samhandling med kompetansemiljøer og næringsliv som vi er helt avhengig av for å utvikle hele regionen. Når 1/3 av befolkningen bor nord for Tromsøregionen, 1/3 i Tromsøregionen og 1/3 sør for Trømsregionen, så mener vi at det er denne byen som er det beste valget som administrasjonssenter. 

Det er motstand mot reformen, både i Troms og i Finnmark. Vi vet enda for lite om hvilke nye oppgaver og hvilket ansvar som skal overføres til de nye regionene – noe som også Jensen påpeker i intervjuet med NRK. Men som folkevalgte politikere har vi også et ansvar for å iverksette politikk som er bestemt i nasjonalforsamlingen. Da er det ikke vår oppgave først og fremst å tilfredsstille de som ikke ønsker sammenslåing, men å finne de løsningene som kommer hele Troms og hele Finnmark til gode.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse