Annonse

Visjonsdiktning om Kvaløyaforbindelsen?

Kvaløyforbindelsen: Har ikke politikerne forstått innholdet i rapporten?

Da sitter jeg igjen med en følelse av valgflesk i munnen når politikerne argumenterer varmt for Håkøya som ledd i fremtidens kystveg.

Statens vegvesen la som kjent nylig fram sitt forslag til ny kommunedelplan for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya. Utredninga har tatt to år og kostet 9 millioner. Den 157 siders lange rapporten er svært grundig, og den tar for seg en lang rekke konsekvenser, risiko og sårbarhet.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen en klar anbefaling om trasévalg; fra Kvaløya til Tromsøya anbefaler vegvesenet en bru mellom Selnes og Langnes.

I rapporten leser jeg følgende: Det foreligger både kommunale og regionale planer hvor målsettingen er å redusere C02- utslipp og legge til rette for miljøvennlig byutvikling. Disse målene er nedfelt både i klimaforliket, målene for Transportnett Tromsø, samt målsetningene om å få vedtatt en bymiljøavtale for Tromsø kommune. Det må planlegges for kollektivtrafikk, parkeringsrestriksjoner og tiltak for gående og syklende. Veksten i persontransporten skal altså tas med kollektivtransport, sykkel og gange hvis Tromsø skal ha håp om å knytte seg til en bymiljøavtale. Ikke med personbil. Slik jeg har forstått det er man avhengig av en slik bymiljøavtale for å få statlig finansiering til en ny forbindelse til Kvaløya.

Det jeg nå lurer på er om politikerne har lest vegvesenet sin rapport før de utbasunerer at et trasévalg via Håkøya er mest gunstig. Eller har de ikke forstått innholdet i rapporten? Kanskje har de i sin valgkampiver glemt hvilke føringer de selv har vært med på å vedta for transportplanlegging i sin egen kommune? Politikerne argumenterer blant annet med at de ikke vil nøye seg med å bare utbedre situasjonen her og nå. Nei, her i Tromsø skal vi ikke nøye oss med det fagfolk mener er både best og billigst! Penger er ingen hindring når man skal planlegge “Tromsø om 30 år”. Et par milliarder til eller fra spiller ingen rolle. Men det er jo nettopp framtidas transportetterspørsel som er tema i vegvesenet sin velbegrunna konsekvensutredning. Og så er det jo en bonus at det miljøvennlige alternativet også er noen milliarder billigere.

Politikerne i begge fløyer argumenterer blant annet for sitt Håkøyavalg gjennom grandiose visjoner om en ny kystriksveg som skal knytte Tromsøregionen sammen med blant annet Finnsnes og Harstad. Men en slik kystveg ligger langt fram i tid og det hele er høyst usikkert. Likevel er regionperspektivet tatt opp i et eget avsnitt i vegvesenets  rapport:

Når det gjelder å knytte til seg Finnsnes som pendlerregion så vil ikke ny forbindelse til Kvaløya ha noen større effekt på reisetiden, selv ikke om det etableres en fergefri kystriksveg. Reisetiden vil kunne reduseres, men ikke tilstrekkelig til å kunne konkurrere med Hurtigbåten.”

Avhengig av ulike vegløsninger lenger sør vil resultatet kunne bli en forskjell på kun 0,6 km (!) med eksisterende Kvaløyaforbindelse kontra en ny forbindelse via Håkøya. Det konkluderes også med at avstanden mellom Tromsø og Harstad, uavhengig av dyre tunneletableringer, vil være så stor at dagpendling er uaktuelt.

Det konkluderes altså med at “vår egen” Kvaløyaforbindelse ikke vil få særlig stor konsekvens i regionperspektivet uavhengig om den legges via Håkøya eller Kvaløysletta. Da sitter jeg igjen med en følelse av valgflesk i munnen når politikerne argumenterer varmt for Håkøya som ledd i fremtidens kystveg. Så igjen spør jeg meg om politikerne våre har lest rapporten til vegvesenet før de samme dag som den bli presentert forkaster vegvesenet sin konklusjon om hvor ny Kvaløyaforbindelse bør være? Deres store smil virker ikke beroligende.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse