Annonse
AVSPORING: Daglig leder i Redningsselskapet i Troms og Finnmark, Arild Braathen, mener SV avsvporer debatten om påbud om redningsvest. Foto: Ole Åsheim

Voksne flyter ikke bedre enn barn

Det positive med SVs utspill, er at det har vært og er med på å skape debatt om bevissthet og sikkerhet til sjøs.

Røykeloven er et eksempel på hvordan gode holdninger skapes gjennom påbud.

SV og Torgeir Knag Fylkesnes har gjort saken om påbud av redningsvest om, til en debatt om folks frihet og egen rett til å bestemme over eget liv.

Er det dette saken handler om?

Jeg mener et bestemt nei, og synes SV avsporer debatten. SV bringer inn sin røde ideologi og virkelighetsfjerne drømmetanker, om hvordan et samfunn skal fungere. At de støttes av en noe uvanlig politisk konstellasjon, forundrer meg meget.

Saken handler om hvordan vi skal hindre at menneskeliv går tapt. I tillegg er det et annet vesentlig moment, som jeg mener har fått for liten plass i debatten.

En grav å gå til
Gjennom tidene er det nesten ikke en eneste familie langs kysten av  Nord Norge, som ikke er blitt berørt av det å miste noen på havet. En far, bestefar, onkel, sønn eller bror har alt for ofte omkommet på havet og dessverre aldri blitt funnet, og de pårørende har aldri hatt en tørr grav å gå til.

Jeg har gjennom mitt arbeid i Redningsselskapet, møtt mange pårørende – også i nyere tid, med traumer. Den uvisshet og evige sorg det medfører ikke å finne sin kjære, kan ingen forestille seg om du ikke selv har opplevd det. Dette er noe flere burde reflektere over, satt opp mot friheten til å kunne sole sin egen kropp! SV har tidligere vært kjent for sine solidaritetstanker. Gjennom å vise omtenksomhet for andre menneskers lidelser i andre land.

De egoistiske ideologitankene som presenteres i denne saken, uten tanke for andre mennesker, vitner lite om sosialisme. Det viser et SV i stor endring, kanskje med større avstand til sperregrensen den gale veien som resultat?

Redningsvesten begrenser ikke trivsel på sjøen
At en faggruppe nedsatt av Sjøfartsdirektoratet konkluderer med at et vestepåbud ville ha reddet flere menneskeliv, burde i realiteten være rettesnor nok for et samlet Storting.
Ipsos NMI gjennomførte en spørreundersøkelse i fjor, og så mange som 82 prosent av norske båtbrukere sier ja til å følge et påbud om vest. 94 prosent av kvinnene ville gjerne ha et påbud. Blant mennene var det noen færre. Kvinner viser ofte flere følelser og omtanke enn menn, så kanskje burde vi menn og SV lære mer av dem?

Å hevde i fullt alvor slik SV gjør, at dagens tilpassede og funksjonelle redningsvester og flyteutstyr begrenser det å kose seg i åpne småbåter til sjøs, viser mangelfull kunnskap hos SV.

Ramaskrik på 70-tallet
Røykeloven er et eksempel på hvordan gode holdninger skapes gjennom påbud. Alle husker vel den hetsen helseminister Dagfinn Høybråten ble utsatt for, ti år tilbake i tid. Men i dag innser de mest innbitte røykere, at de sparer samfunnet for både dårlig inneklima og helseplager. Og levealderen i befolkningen har økt. Påbudet har bidratt til at holdningene hos både unge og eldre er endret. Vi har kort og godt fått et bedre samfunn, som er allment akseptert av alle i landet.

Innføringen av bilbeltepåbudet tidlig på 70-tallet medførte store ramaskrik, da Norge som en av de første nasjoner innførte ordningen. Taxisjåfører og andre yrkessjåfører «okket» seg over hvor vanskelig det ville være å feste og løse ut beltet, for å kunne komme seg ut og inn av bilene. I dag er kritikken forstummet, og andre land følger etter.

Vestepåbud vil redde liv
Jeg er overbevist om at et vestepåbud er nødvendig, nettopp for å endre holdninger på lang sikt. Og holdningene trengs først og fremst å endres hos menn mellom 40 og 70. Barn og ungdom er faktisk dem som er mest bevisste, men det vil gå 10-15 år før vi ser effekten fullt ut på generell basis.

Jeg tror også det er fullt mulig for politikere og lovjurister å utforme et fornuftig regelverk, som ikke begrenser trivselen til sjøs. Jeg skjønner rett og slett ikke problemet, og tror at politi og kystvakt vil håndheve loven på en måte til beste for alle.

Bevissthet om sikkerhet
Det positive med SVs utspill, er at det har vært og er med på å skape debatt om bevissthet og sikkerhet til sjøs. Det har ikke skjedd tidligere at Stortinget har diskutert sjøsikkerhet i to fulle timer til ende.

Dersom man imidlertid vil oppnå bedre bevissthet rundt sikkerhetsbegrepet, er det neppe lurt som SV hevder, å kaste alle brannslukningsapparatene ut av døren og satse på at det ikke vil brenne. Like lite lurt som det er for alle å la være å ha redningsvest på, når man er på havet.

Voksne flyter nemlig ikke bedre enn barn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse