Annonse

Voksne skal ikke kose på tissen til barn

Noen foreldre setter middagen i vranghalsen når 5-åringer kommer hjem fra barnehagen og proklamerer at han eier sin egen kropp og ingen har lov til å ta på den uten å ha samtykke. Er det for tidlig å tenke at vi kan forebygge incest og seksuelle overgrep allerede i barnehagen?

Som voksne får vi kunnskap og kompetanse gjennom utdanning og kursing gjennom arbeidsplassen. Vi ser fil   mer og leser bøker, får med oss podcaster og debatter hvor seksuelle overgrep er tema. Sosiale medier flommer over av mer eller mindre gode innspill, kommentarer og måter å møte problematikken på. Vi har bygd kompetanse, fått større mot til å se og en vilje til å handle. Men hva når det gjelder de mest sårbare av oss? De aller yngste? Har vi vært like flinke med å gi de kompetanse?  

Tidlig alderstilpasset informasjon  
Redd Barna og NRK Super-samarbeidet «Kroppen min eier jeg» har siden 2017 blitt brukt til å lære skoleelever om kropp og grenser. Nå får endelig barn i barnehagen sitt eget tilpasset opplegg, til barnas alder, språk og uttrykksmåter. Der vil de blant annet lære at voksne aldri skal kose på tissen til barn. Smiso har lang erfaring med opplæring av barnehageansatte om vold og overgrep, og har bidratt i utviklingen av dette materiellet.

Tre av ti av de som i 2019 var innom ett av landets sentre mot incest og seksuelle overgrep var under syv år første gangen de opplevde å bli utsatt for overgrep. I gjennomsnitt tar det 17,2 år før man forteller om det som har skjedd. Dette er tall som tydelig forteller mye om viktigheten av å få god informasjon så tidlig som mulig. Barn trenger å få kompetanse om berøringer, følelser, vennskap, kroppen og hemmeligheter. De må få vite hva de kan gjøre, og hvem de kan snakke med. Overgrep skjer nærmere og oftere enn vi tror. Overgrep mot barn - begått av personer som de har tillitt til, og som burde beskyttet dem - slår oss i magen på en annen måte enn overgrep voksne utsettes for. Vi klarer kanskje ikke helt å tro at det kan skje. Og vi unngår derfor å snakke med barna om det, og vi makter ikke å ta på alvor de signalene vi ser på at barn ikke har det bra. 

Vi må tørre ta inn over oss at små barn må ha informasjon for å fortelle. Barn må få lære både om hva som er greit og hva som ikke er greit. Det er viktig at barn får vite hvilke begreper de kan brukes for å beskrive det som kroppen har vært utsatt for, men også hva det gjør med oss. Barna trenger også finne en anledning til å fortelle om det de har opplevd. Dette kan være såpass vanskelig at ikke en gang voksne alltid får det til, til tross for all den kompetansen og tematiseringen av overgrep vi sitter med.  Derfor er det så viktig at vi også hjelper de aller yngste barna våre med å få et språk og et verktøy til å fortelle. 

Det er aldri barns skyld  
Det er ulike grunner til at barn ikke forteller om overgrep. Det kan være at de ikke vet at det er ulovlig, eller mangler begreper og ord for å forklare hva de opplever. De kan tro at det er deres egen skyld. De kan være redd for hva som vil skje hvis de forteller.   

Disse barrierene må vi bryte ned ved å snakke med barn. Vi må fortelle dem hva som er lov, hva som ikke er lov, og hva de kan gjøre. Vi må gjøre dem trygge på at det aldri er barns skyld om de opplever et overgrep. Vi må forklare hvordan man kan få hjelp. Gjennom samtaleopplegget «Kroppen min eier jeg – i barnehagen» ønsker vi å bidra til nettopp det. 

«Av vonde hemmeligheter får man litt vondt i magen», sa jente 5 år under en av samlingene Smiso hadde i en barnehage. Vårt ansvar er å sørge for at barn skal slippe å gå med vondt i magen på grunn av vonde hemmeligheter. Gi dem trygghet på at en voksen vil bære hemmeligheten deres dit den hører hjemme, og ikke nødvendigvis holde hemmeligheten hemmelig.  Med Redd Barnas “Kroppen min eier jeg – i barnehagen” håper vi enda flere tar disse samtalene med barn i barnehagen.  

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse