Annonse
På sedvanlig vis var Ravna og Somby ikke opptatt av å påpeike hva som eventuelt måtte være feil i mitt innlegg. Agendaen var en annen: Å få gjenfortalt historia om Enoksens vedvarende krenking av og korstog mot alt som smaker samisk, skriver Oddmund Enoksen i svaret til Øyvind Ravna og Ánde Somby.

Vokterrådet ved Tromsøs juridiske fakultet

At jeg er advokat, har like lite med saka å gjøre som at jeg også er mange andre ting i tillegg til å være lokalpolitiker – herunder potetdyrker, hobbyfisker, kasserer i båtforeninga, revisor i elgvaldet og i lokallaget til Human-Etisk Forbund, siviløkonom og autorisert gravferdstaler.

Iran har sitt vokterråd. Rådets oppgave er å sørge for at vedtak i parlamentet er i samsvar med islam og grunnloven. 6 av rådets 12 medlemmer er jurister.

I Norge har to jurister ved det juridiske fakultetet i Tromsø etablert sitt eget vokterråd. Med seg sjøl som medlemmer. Oppgaven er å overvåke og slå ned på ytringer som avviker fra det NSR, ledelsen i Sametinget og andre skriftlærde måtte ha opplest og vedtatt som god latin i spørsmål som gjelder reindrift eller andre saker med samisk tilknytning.

Den 10. mai avla dette lokale vokterrådet (Øyvind Ravna og Ande Somby) meg en visitt på Nordnorsk debatt. Foranledninga var at jeg i et innlegg dagen før hadde skrevet at to forskere hadde bomma i sin beskrivelse av tilblivelse og innhold i Sortlands arealplan.

På sedvanlig vis var Ravna og Somby ikke opptatt av å påpeike hva som eventuelt måtte være feil i mitt innlegg. Agendaen var en annen: Å få gjenfortalt historia om Enoksens vedvarende krenking av og korstog mot alt som smaker samisk.

For det første ble det gjort til et hovedpoeng at jeg er advokat. For deretter å slå fast hvor dumt det er for en advokat å prosedere egen sak.

At jeg ikke hadde skrevet innlegget som advokat, men som politiker, affiserte ikke Ravna og Somby. Det er ikke første gangen. I tilsvar og kommentarer til en lang rekke innlegg fra meg i egenskap av politiker, har de vist en rørende opptatthet av å formidle at jeg er advokat.

At jeg er advokat, har like lite med saka å gjøre som at jeg også er mange andre ting i tillegg til å være lokalpolitiker – herunder potetdyrker, hobbyfisker, kasserer i båtforeninga, revisor i elgvaldet og i lokallaget til Human-Etisk Forbund, siviløkonom og autorisert gravferdstaler.

Å rydde opp i to forskeres forvirring om hvordan Sortland arealplan ble til, er langtfra å «prosedere egen sak». Arealplanen var ikke «min» sak. Men som kommunestyrerepresentant var jeg faktisk i posisjon til å få med meg det som faktisk skjedde da planen ble til. Den posisjonen har verken forskerne eller Ravna/Somby hatt. Da er det virkelig imponerende at de likevel meiner å vite bedre enn meg hvordan ting gikk til.

Reindriftskart eksisterer. Det er ikke et begrep som er funnet opp av meg. Derfor er det ingen grunn for Ravna og Somby til å sette begrepet i hermetegn.

Poenget med å nevne at boligfelt, innmarksområder og halve bolighuset til min nabo har blitt skravert som beiteområder i reindriftkartet, var å vise at slike kart ikke kan tillegges vesentlig vekt når man skal finne ut om et område er gjenstand for beiterett eller ikke. Men i praksis er det likevel det som ofte skjer i kommunale arealplanprosesser. Kommuneplanleggere tar kartene for god fisk. Det samme gjør mange politikere. Resultatet er at det vedtas planer som tilgodeser reindrifta i større utstrekning enn det som er riktig.

En slik praksis har jeg som kommunestyrerepresentant ikke tenkt å være med på.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse