Annonse
økt vold: Vold i nære relasjoner er så alvorlig at vi aldri kan akseptere det. Antallet voldsanmeldelser har økt.

Vold kan ikke unnskyldes

Vold i nære relasjoner er så alvorlig at vi ikke trenger en rettspraksis som gir antydning om at bare du blir nok provosert, nok harm, kan du delvis unnskyldes.

18-åringen, og de som følger etter ham, lærer at de i hvert fall til en viss grad har rett til å bli så sinte at de kan bruke vold.

En 18 år gammel mann ble i Kristiansand tingrett i   forrige uke, dømt til 30 timers samfunnsstraff for grov vold mot sin gravide kjæreste.

Dommen har vakt reaksjoner og debatt. Reaksjonene skyldes at 18-åringen fikk en mildere straff fordi han like før voldsutøvelsen hadde fått vite at kjæresten hadde vært utro.

Ingrid Vik Lysnes, juss-student og saksbehandler hos Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), er en av dem som har reagert på dommen.

I et innlegg i «Natt&Dag» skriver hun at man i JURK «er sjokkert over at retten i 2015 kan mene at en jentes utroskap gjorde at kjærestens grove vold ble ansett å være begått mot henne i «berettiget harme»».

Det er ikke vanskelig å være enig med Vik Lysnes, selv om flere er uenig med henne. Det har vært anført til støtte for dommen at vedkommende er ung, at dommen tross alt ble noe strengere enn aktors påstand, at det er riktig at retten ser nyansert på straffesaker, samt det at saken skal ha ligget en tid hos politiet (det siste er formildende hensyn som også tas i andre saker).

Noen har til og med satt spørsmålstegn ved hvor grov volden egentlig var (Kvinnen var gravid og han hadde slått, sparket og dyttet henne, holdt henne fast, spyttet henne i ansiktet og kastet en fjernkontroll på henne.)

Mens Vik Lysnes synes å være opptatt av det hun oppfatter som en moralsk dom (les: utroskap er formildende omstendighet), som i og for seg oppsiktsvekkende nok, er det signalene en slik dom sender ut som opptar meg.

I mitt hode er vold akkurat det, vold. Å bruke bestemmelsen om «berettiget harme» i andre sammenhenger enn der du blir fysisk angrepet uten provokasjon og må forsvare deg, synes for meg helt urimelig.

18-åringen, og de som følger etter ham, lærer at de i hvert fall til en viss grad har rett til å bli så sinte at de kan bruke vold.

En annen sak er om 18 år kan sies å være ungt i denne sammenheng? Det er ikke unaturlig å bli sint hvis du føler deg krenket, uansett årsak, men det gir likevel ikke rett til å slå, til å bruke vold mot noen.

Har du ikke skjønt dette som 18-åring, når skal du da skjønne det?

Til syvende og sist handler det om holdninger, hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. 

Allerede barn i barnehagen lærer at det ikke er greit å bruke vold hvis man er sint, eller løse problemer med å slå.

Familievold eller vold i nære relasjoner, det som tidligere ble kalt husbråk, er et alvorlig samfunnsproblem, som i flere tilfeller ender med drap.

Foreldre tar livet av barn, barn tar livet av foreldre, menn tar livet av ektefeller, kjærester, samboere, kvinner (langt sjeldnere) tar livet av ektefeller, kjærester, samboere.

En undersøkelse gjennomført av Solveig Bø Vatnar og Stål Bjørkly (2013), viste for eksempel at hvert fjerde drap i Norge fra 1991 til 2011 var et partnerdrap (kjærester ikke medregnet), 152 kvinner og 20 menn.

Det er 172 drap for mye.

Men drapstallene er bare toppen av isfjellet.

Tross myndighetenes fokus på familievold, handlingsplaner og økt innsats fra politiet, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at den daglige volden fortsetter å øke.

For eksempel ble det i 2014 anmeldt 3 056 tilfeller av mishandling i familieforhold.

Det er 8 prosent flere enn i 2013, og antallet registrerte tilfeller av mishandling i familieforhold er i 2014 større enn i noen av de tidligere årene.

Vold i nære relasjoner er så alvorlig,  ikke minst der det er barn med i bildet, at vi ikke trenger en rettspraksis som gir antydning om at bare du blir nok provosert, nok harm, kan du delvis unnskyldes.

Så får de såkalte ekspertene heller mene at det å dømme på denne måten er greit.

En annen sak er at 18-åringen snarere burde hatt et sinnemestringskurs enn såkalt samfunnsstraff.

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse