Annonse
I fjor ble tre menn frikjent i saken hvor de var tiltalt for voldtekt av Andrea Voll Voldum. Vi må voldtektskulturen til livs, skriver artikkelforfatterne. Foto: Torstein Bøe/Scanpix

Voldtektskultur og rettssikkerhet

Samfunnet er fremdeles gjennomsyret av gamle, utdaterte og gale holdninger. Disse må bort.

Voldtektskulturen er i stor grad levende også i norske rettssaler og svekker kvinners rettsikkerhet.

Voldtektskultur vil ikke si at man direkte oppfordrer til voldtekt. Nei, voldtektskultur innebærer at man indirekte, gjennom ord eller handlinger, ikke tar stilling til det egentlige problemet, nemlig at folk voldtar, og heller legger skylden på offeret.

Høsten 2016 ble i så måte preget av dyster lesing. Først Hemsedalsaken, der meddommerne frifant tre menn for gruppevoldtekt. Så saken fra Moss tingrett, der gjerningsmannen innrømmet voldtekt, men meddommerne likevel frikjente tiltalte. I november kunne vi lese om en dom fra Vesterålen tingrett. Tiltalte tilsto og ble dømt, men dommeren fant ut at han i dommen likevel skulle ha med et avsnitt om fornærmede.

Selv om resultatet i disse tre sakene ikke er identiske, representerer de noe grunnleggende likt: voldtektskulturen er i stor grad levende og eksisterer i høy grad i norske rettssaler og svekker kvinners rettsikkerhet.

Hvordan skal vi løse problemet med at offeret i voldtektssakene ofte ikke blir trodd? Høstens opprør over Hemsedalsaken er ikke dødt. Andrea Voldum (fornærmede i Hemsedalsaken) og June Vold, som også har blitt utsatt for voldtekt, har stiftet «Vi tror deg»-stiftelsen. De jobber for å forebygge voldtektet, styrke rettssikkerheten og ivareta offeret og deres påørende.

Stiftelsen har helt vanlige mennesker som deg og meg som målgruppe. Dette er utrolig viktig for at vi også skal få voldtektskulturen ut av rettssalene. Det er meddommerne som har frikjent i de overnevnte sakene, vanlig mennesker som er plukket ut til å være dommere. Mer fokus på hva som er voldtekt, hvorfor det ikke er greit og at det aldri er offeret sin skyld, vil påvirke hvordan meddommere dømmer i voldtektssaker.

Vi må heller ikke glemme fagdommerne. De er også vanlige mennesker med meninger og holdninger. Mange greier å holde disse adskilte fra jussen og lar dem ikke påvirke domsresultatet, men noen greier det ikke, som Vesterålen-dommeren. Fokus på hva voldtekt gjør med mennesker og holdningskampanjer mot «victim-shaming» må også rettes mot rettsanvenderne.

Samfunnet er fremdeles gjennomsyret av gamle, utdaterte og gale holdninger. Disse må bort. Voldtekt må bli sett som det det er: en kriminell handling begrunnet i makt og kontroll, og ikke noe offeret er medskyldig i. Det er ingen som ville sagt til de pårørende etter et bildrap at «Man må jo forvente å bli drept når man går ute langs veien om kvelden». Eller «Man må forvente å bli slått ned når man drar på nach og har drukket mye».

I tillegg til den viktige jobben med å opplyse om hva voldtekt er, og få fokuset bort fra offerets adferd og utseende, er det også nødvendig med reformer innad i rettssystemet.

I Stortinget er det nå flertall for å avvikle juryordningen i Lagmannsretten. Ny ordning vil bli at retten settes med to fagdommere og fem meddommere i de mest alvorlige sakene. Kravet til begrunnelse vil også skjerpes og endres. Grunnen er at juryene i dag ikke gir begrunnelse når de avgjør skyldspørsmålet. Forskning viser at man vurderer saker grundigere hvis man er nødt til å begrunne avgjørelser.

Alt i alt vil den nye ordningen styrke rettssikkerheten i voldtektssakene som kommer til lagmannsretten. Man får en jevnere balanse mellom å bli dømt av jurister og av likemenn og blir kvitt tilfellene der fagdommeren stemmer for domfellelse, mens meddommerne frikjenner.

Endringer i kunnskap og holdninger er det viktigste verktøyet for å bli kvitt voldtektskulturen. Høsten 2016 viste et stort engasjement for voldtektsofre og deres rettigheter. Vi må holde denne flammen gående og fortsette å kjempe til voldtektskulturen bare er et fjernt minne. Gå sammen med oss på 8.mars under parolen «Aldri mer Hemsedal – rettssikkerhet nå!»!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse