Annonse
IKKE TILLIT: Det inngir ikke tillit når et regionalt helseforetak har ledere som forsterker konflikter, i stedet for å dempe dem. Mye tyder på at Vorlands måte å håndtere personalsaken på, har bidratt til å skade samarbeidsklimaet mellom Helse Nord og UNN. I lys av dette bør Lars Vorland gå av som toppsjef i Helse Nord, skriver Nordlys på lederplass. Foto: Øyvind Bratt

Vorland bør gå av

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, bør gå av. Det vil trolig gi Tor Ingebrigtsen og Marianne Telles etterfølgere den arbeidsroen og de blanke arkene, som både ansatte og pasienter fortjener, skriver Nordlys på lederplass.

Onsdag ble PWC-rapporten om hendelsesforløpet da Tor Ingebrigtsen måtte gå av som direktør ved UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge), lagt frem. Granskerne i PWC retter sterk kritikk mot administrasjonen og styret i Helse Nord.

Rapporten viser hvordan administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, spilte en aktiv rolle for å fjerne Ingebrigtsen som direktør.

I rapporten fremgår det at mens daværende styreleder i Helse Nord, Marianne Telle, og UNN-direktør Ingebrigtsen ønsket å legge den såkalte «trussel-saken» bak seg, var Vorland en pådriver for å ta saken i en annen retning. Vorland bidro til å akselerere konflikten, blant annet gjennom å informere toppledelsen i Helsedepartementet, uten å orientere verken Telle eller noen i UNN om dette.

Vorland ville dermed ikke legge saken død, slik Telle og Ingebrigtsen begge ønsket. Begge forteller til PWC-granskerne at de ville unngå en offentlig skittentøyvask. De to hovedpersonene mente begge det ville skade både UNN og Helse Nord.

Vorland gjorde heller ingenting for å klargjøre fakta i telefonsamtalen mellom Telle og Ingebrigtsen, der det foreligger to ulike oppfatninger av hva som ble sagt. Det ryddige av en toppleder ville vært å innhente begge versjonene av samtalen, og gi muligheten til kontradiksjon. Det gjorde ikke Vorland. 

Aller mest oppsiktsvekkende er Vorlands måte å forholde seg til styret i UNN på. Han nærmest overtok UNN-styrets oppgaver, i en sak langt utenfor sin egen linje.  Det er styret i UNN som kan avsette en direktør ved UNN, ikke styret eller direktøren i et regionalt helseforetak. 

Det er derfor ekstraordinært å lese i rapporten hvordan Vorland beordret en ansatt i Helse Nord om å kalle inn styret i UNN til ekstraordinært styremøte, uten at styrelederen i UNN visste noe. Det meste peker i retning av at saken om Ingebrigtsens avgang inngikk i et maktspill i PCI-saken, som har fått store konsekvenser for samarbeidet mellom Helse Nord og UNN. Tor Ingebrigtsen var Helse Nords mektigste kritiker i PCI-saken. Ved å fjerne ham, svekket man motstanden mot en beslutning der faglige hensyn måtte vike.

Det inngir ikke tillit når et regionalt helseforetak har ledere som forsterker konflikter, i stedet for å dempe dem. Mye tyder på at Vorlands måte å håndtere personalsaken på, har bidratt til å skade samarbeidsklimaet mellom Helse Nord og UNN. I lys av dette bør Lars Vorland gå av som toppsjef i Helse Nord. Det vil trolig gi Tor Ingebrigtsen og Marianne Telles etterfølgere den arbeidsroen og de blanke arkene, som både ansatte og pasienter fortjener.

Ikke minst er det avgjørende at forholdet mellom UNN og Helse Nord blir mer balansert. Kunnskapen og kompetansen ved landsdelens felles universitetssykehus må tillegges langt større vekt av Helse Nord i fortsettelsen.

 

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse