Annonse
Folk som kjører for første gang gjennom Ramfjord på dagens E8, tror nesten ikke det de ser; en vei i lange strekk bokstavelig talt på hustrappene til befolkningen, uten gang/sykkelvei, hvor myke trafikanter må skysses i bil hver meter langs veien, skriver Arild Hausberg.

Vrake ny E8? Bare det å bestille en slik rapport er grenseløst respektløst for liv, helse og materielle verdier i nord

Bare det å bestille en slik rapport er grenseløst respektløst for liv, helse og materielle verdier i nord. Rangeringen basert på favorisering av befolkningstetthet, er hån mot hvordan dette landet er skrudd sammen.

Norge og verden er i unntakstilstand pga korona-pandemien, fokus for alle er stort sett på denne situasjonen. En fare med dette bildet, er at viktige hendelser kan gå «under radaren». Rapporten fra Statens vegvesen sentralt om at ny E8 i Ramfjorden skal legges bort fordi den ikke når opp i nasjonal konkurranse om samfunnsmessig lønnsomhet, er en slik sak.

Politisk kjøttvekt bestilling

Det er Samferdselsdep., altså regjeringen, som har bestilt rapporten. Lenge før korona ble det altoverskyggende tema vil jeg tro. Det er nesten mistanke om at bestillingen ikke er uten baktanke. Kjøttvekta-baktanken. Nasjonal Transport Plan (NTP) er nåløyet alle store samferdselsprosjekter må gjennom. Med alvorlig tunge oppgaver i vent i sørlige del av landet, der ca 90% av landets befolkning bor, vil et prosjekt i nord hvor altså bare ca 10% bor, aldri nå opp i denne rankingen.

Nytt behov for rekkefølge?

Men det er jo ikke med slik tenking et land bygges. Det skulle tatt seg ut, et land som da ville vært uten veier eller kaier i den største arealmessige del av landet. Og går vi langt nok tilbake i tid ville aldri Bergensbanen blitt bygd i sin tid – kanskje ikke før nå. Da må det være et politisk behov for et grunnlag, eller et slags legalt motiv, til å sette en rekkefølge på tunge veiprosjekt - som lager vei i vellinga (fortrinnsrett) for behovene i sør. Og følgelig sette de med sørlige øyne grisgrendte strøk på vent. Kanskje vil det også bli ekstra knapphet på statlig økonomi etter de store kompensasjoner som nå pøses inn i landets unntakstilstand, som ikke akkurat reduserer behovet for slik rangering?

Dagens E8 nesten ikke til å tro

Jeg regner med at alle svært tydelige signaler fra alle parter lokalt, regionalt og nasjonalt, om bygging av ny E8 i Ramfjord, står ved lag også etter en slik rapport bestilt fra Samferdselsdep.. Ny E8 i Ramfjord er som alle vet minst 40 år på overtid, og uten en beklagelig lokalpolitisk misære etter valget i 2011, skulle den vært klar til bruk i 2016. Folk som kjører for første gang gjennom Ramfjord på dagens E8, tror nesten ikke det de ser; en vei i lange strekk bokstavelig talt på hustrappene til befolkningen, uten gang/sykkelvei, hvor myke trafikanter må skysses i bil hver meter langs veien. Her kjører 80-90% av all trafikk til og fra landsdelens største by. Inkludert en strøm av trailere, mange kjørt med tvilsom grad av sikkerhet i fokus, referer blant annet tungtrafikkens utenlandsandel i et krevende klima med svært skiftende føre.

Respektløst

Verdien av sjømat på trailer på denne veien (og mange andre veier i nord), vil i de fleste sammenhenger overgå tilsvarende beregning av verditransport hvor som helst på østlandet. Likevel er regnemodellene slik at vi ramler ned i prioritet. Kanskje fisketraileren stiger i samfunnsverdi når den kommer sør i landet? At råvarer med milliardverdier ut av landsdelen ikke teller «på rett måte»? Bare det å bestille en slik rapport er grenseløst respektløst for liv, helse og materielle verdier i nord. Rangeringen basert på favorisering av befolkningstetthet, er hån mot hvordan dette landet er skrudd sammen.

Avvis rapporten i anstendighetens navn

Jeg regner med at det politiske beslutningssystem i Norge avviser rapporten fra Statens vegvesen sentralt, og opprettholder både folkevett og anstendighet i samferdselsbyggingen. Ny E8 i Ramfjord er endelig ferdig utredet, alle logiske konklusjoner endte opp rundt et flott vestre alternativ, freden har senket seg i lokaliseringsstriden – med små, litt spesielle lokalkverulerende unntak. Nå må samfunnsoppgaven settes i gang med siste fase. Byggefasen. 40 år på overtid, landsdelen venter på handling. Vi har en lang vei å gå, bokstavelig talt, før vi får en felles nasjonal standard på veiers beskaffenhet i dette landet. Ny E8 er et lite steg i rett retning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse