Annonse

Per-Willy, Nord-Norge er mer enn Tromsø!

Per Willy Amundsen (Frp) sier til Nordlys og NRK, at det er et ultimatum, og blander dette sammen med kravet om jernbane til Tromsø. Ultimatumet han reiser, sier at hvis ikke E-8, som jo går til Tromsø, blir fri for bompenger, siden det synes jernbane til min fødeby, synes i det blå, så har han blikket fast rettet mot egen navle. Når han også legger til at Dette har enslags Nord Norsk dimensjon, så dummer han seg loddrett ut. For det første, det står ikke et samlet Nord Norge bak kravet han stiller av den enkle grunn, at E-8 går bare fra Sverige, til Tromsø.  Veien går ikke til noe Nord Norge, kun til Tromsø by og Tromsø kommune. Hvis man skulle snakke om «bompengefritt» Troms og Finnmark, ville vel strekningen E8 være den som bekymrer minst for de fleste.

Når Amundsen, med blikket rettet mot sin egen navle kommer med slikt, så glemmer han bort at Nord Norge er litt mer enn Tromsø.

Han har rett i at bilen er vårt eneste brukbare transportmiddel, og at vi er totalt avhengig av bilen i mangel av jernbane og T bane, som man har i andre større byer.

Jernbane til Tromsø, som alternativ, vil ikke ha noen praktisk betydning for min by, Hammerfest.  Mens oppgradering av veier, som ble bygd ut sist for 50 år siden, vil ha stor betydning. Hos oss i Hammerfest, planla man at en småbarnsfamilie med bil og etpar tre unger, ville måtte betale oppmot 5-600 tusen i bompenger over en 15 års periode, med forbehold fra Statens vegvesen både om forlenging av innkrevingen, og prisøkninger underveis.

Når man på vegne av Nord Norge, da krever bompengefrihet for Tromsø, en by med 75.000 innbyggere, og kanskje et godt grunnlag for bompenger, mens da en liten by litt lengre nord, ikke nevnes, og der er det ca 10.000 mennesker i denne byen, som da skal betale bompenger i rikt monn.

Nord Norge er fysisk stort, og kommunikasjonsutfordringene står i kø. Fjelloverganger behøver store investeringer for at ikke kjempefylket Troms og Finnmark, skal splittes i små deler om vinteren av stengte rasfarlige veier, og det har vært et prinsipp, at man bygger vei også til de mindre stedene, og ikke bruker alt på de store byene omkring.

Størrelsen på Troms og Finnmark som et nytt fylke vil bli  ca 70.000 kvadratkilometer, over dobbelt så stort som Belgia,  med omkring 240.000 mennesker i det nye fylket. Men av disse er bare 75.000 bosatt i storbyen Tromsø. At kommunikasjonene er for dårlige i store deler av dette arealet, er utvilsomt, men hvis Amundsen virkelig mener det vil være riktig å løse bompengestriden ved å gi Tromsø bompengefrihet for sine 75.000 mennesker, og glemme de 165.000 andre som aldri vil få noen jernbane, og heller ikke kan forvente å få skikkelige veier som på noen måte kan komme opp i den standard som E-8 har i dag, i deres levetid, er dette ikke bare urettferdig, men skaper også tvil om sammenslåingen av Troms og Finnmark var så lurt. Som en sentral politiker fra Troms, viser Amundsen ganske tydelig at han som Fremskrittpartipolitiker først og fremst er seg selv nok.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse