Annonse
Fra Helse Nords styremøte 25. oktober, der den betente PCI-saken ble utsatt i påvente av en ny utredning. Nå skal saken opp til ny behandling 13. desember – uten et fulltallig styre. I bordenden på bildet: styreleder Marianne Telle. Foto: Helse Nord

PCI-saken: Udemokratisk og uverdig av styrelederen i Helse Nord

Det ser ikke vakkert ut når vedtak fattes i et desimert styre, noen uker før et fulltallig styre kan diskutere og avgjøre denne saken som har skapt så meget ufred i nord.

Styrelederen i Helse Nord, Marianne Telle, har tydeligvis latt direktøren diktere sakslisten til styremøtet 13. desember. Det er ikke særlig tillitvekkende i den opphetede situasjonen helseregionen er inne i. Til tross for at styret ikke er fulltallig under behandlingen av saken om PCI-tilbud både i Tromsø og Bodø, har styrelederen latt direktøren bestemme at saken skal behandles. At de ikke har tid til å vente på et fulltallig styre lukter av et strategisk grep.

Ikke overraskende er det ulike syn i styret i Helse Nord på PCI-tilbudet i Nord-Norge.  Men jeg setter et stort spørsmålstegn ved styrets handtering av både prosessen hittil og det som nå tegner seg. Slik det ser ut for en utenforstående, burde styrelederen mannet seg opp og satt en stopper for det som må kunne karakteriseres som en helt udemokratisk styrebehandling.

Det har seg nemlig slik at styret ikke er fulltallig på kommende styremøte. Et medlem er for eksempel blitt statssekretær i Helsedepartementet og måtte gå ut av styret. Vedkommende har ikke vararepresentant. Om andre er fraværende vil vise seg. Helsedepartementet har varslet nyutnevnelse over nyttår.

Nå ser det ut for at styret i Helse Nord akter å treffe en avgjørelse et par uker før julen og årsskiftet. Hva er det som haster så fryktelig, spør jeg i min uvitenhet?

Slik styrets handtering av PCI-saken har vært, er tilliten allerede tynnslitt. Er det slik noen hevder, at visse distriktspolitiske ambisjoner rager over de helsepolitiske forsvarlige tilrådninger? Er det slik at faglig kapasitet er blitt underordnet lysten til å bygge seg personlige monumenter?

Den siste utredningen konkluderer jo at slik bemanningen i dag er i Helse Nord, er det ikke forsvarlig å igangsette akuttilbud ved Nordlandssykehuset. Forutsetningen for å gjøre det er at bemanningen ved UNN styrkes i tilstrekkelig grad. Altså bekrefter analysen det fagmiljøet ved UNN hele tiden har hevdet, nemlig at det ikke finnes tilstrekkelig kapasitet i Helse Nord. 

I tillegg har et fulltallig og enstemmig UNN-styre advart mot å sette i verk noe som kan ødelegge det etablerte fagmiljøet, som i utgangspunktet er så sårbart.

Det som nå avtegner seg er en iver i styret til å presse frem en avgjørelse – før styret kan være fulltallig. Hvis så er tilfelle, hva for slags styre er det som har fått ansvar for en av landsdelens aller viktigste institusjoner og arbeidsplasser? En styreleder kan vise litt lederskap ved i det minste å bestemme sakslisten. 

Jeg vet ikke om et nytt styre vil vedta å bygge opp et PCI -behandlingstilbud både i Tromsø og i Bodø. Men jeg synes det er svært udemokratisk – og en styreleder uverdig – å tillate at en avgjørelse treffes i hastverk. Det ser ikke vakkert ut når vedtak fattes i et desimert styre, noen uker før et fulltallig styre kan diskutere og avgjøre denne saken som har skapt så mye ufred i nord.

Prinsipielt skal ethvert styremedlem være tilstede, med mindre tvingende årsaker er til hinder. Har man latt seg velge til et styre, må man forvente at styremedlemmer prioriterer å være personlig til stede når alvorlige og omstridte vedtak skal fattes. Private prioriteringer må vike for ansvaret det er å sitte i et av landsdelens viktigste styrer. Velger et styremedlem å være fraværende, bør vedkommende spørre seg selv om han eller hun er kvalifisert. Av erfaring vet jeg at det er krevende å stå når stormen raser. Det gjør den nå i Helse Nord. 

Som styreleder for aksjeselskap står det i min lærebok at den som ikke vil gjøre mer enn å overholde lovens minimumskrav, bør ikke la seg velge inn i et styre. Og den som ikke gjør mer enn å overholde lovens minimumskrav bør straks kastes! 

Den gode styreleder må gjøre atskillig mer enn som så, deriblant se til at styret er ryddig og legger til rette for at alle styremedlemmer kan være tilstede når viktige avgjørelser treffes. Det er udiskutabelt en styreleders overordnede ansvar at det blir en forsvarlig behandling av de saker som hører under styret. Ansvarligheten er etter min mening nært knyttet til at et fulltallig styre har mulighet til å behandle saker av stor viktighet.

Det kan styreleder Marianne Telle i Helse Nord se til skjer over nyttår!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse