Annonse
Som ansvarlig kommuneoverlege frykter jeg økt risiko for utmeldte fly og tidsbruk på livsviktig teknisk vedlikhold. Derved lengre responstid for mine pasienter. Direktør Juell er taus og mener tydeligvis at dette er en sak som ny operatør skal bestemme selv, skriver Jan Eggesvik. Foto: iFinnmark

Som kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik har jeg ikke lenger tillit til Luftambulansen HF og Øyvind Juell

Alt omkring teknisk vedlikehold oppleves nå som kaotisk.

I et debattinnlegg fra direktøren i Luftambulansen HF Øyvind Juell i Nordlys 20/6-18 fremholder han at alle opplysninger og vurderinger som han har gjort i ambulanseflysaken er 100% korrekte. Jeg registrerer også at han kommer med kategoriske uttalelser om navngitte kritikere av prosessen som han mener tar 100% feil. Det gjelder direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport som han mener “falt for eget grep.” og advokat Robert Myhre som “tolker regelverket helt feil.”

Som kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik kommuner må jeg beklageligvis medgi at den belastningen og helserisikoen som anbudskonkurransen har medført for befolkningen i Finnmark gjør at jeg ikke lenger har tillit til Luftambulansen HF og Øyvind Juell. Jeg håper at Stortingets kontrollkomite vil gjennomgå saken nøye slik at den nødvendige tilliten til tjenesten kan gjenopprettes.

Jeg registrerer at selskapet Babcock har endret holdning til viktigheten av å beholde erfaringskompetansen til pilotene i Lufttransport, og håper at vår viktige ambulanseflytjeneste nå blir sikret før vinteren kommer.

Det er imidlertid flere uløste problemområder som kan medføre svekket beredskap og regularitet. Vårt mål på at Finnmarks befolkning får likeverdige tilbud som landet for øvrig er hvilken responstid vi oppnår med den nye tjenesten. Det vil si hva ventetiden på ambulansefly til pasienter med eksempelvis hjerneslag vil få. Fagmiljøet i Trondheim og ellers i landet har et sterkt fokus på at hjerneceller ikke skal gå tapt. Der dreier det seg om at disse pasientene ikke engang skal stanse i akuttmottaget på sykehuset, men bringes direkte til CT maskin som kreves før livreddende behandling kan gis. Der telles det minutter,

I Finnmark må vi telle timer, men vet at hvis alle fly er på plass kan også vi oppnå gode resulater.

Dette krever at det er nok piloter i kontinuerlig beredskap og at flyene får effektivt teknisk vedlikehold slik at driftsstans ikke forekommer. Jeg finner ikke noen vurderinger av ambulanseflyenes forventede responstid beskrevet i anbudspapiene. Imidlertid fastslås at ny operatør vil ha færre piloter og færre reservefly.

I Nyhetsbrev fra Luftambulansen HF 12. Juni 2017 om tildeling av ambulanseflykontrakt fra 2019 fremheves de positive sider i Babcocks tilbud slik som at antall fly i Finnmark og Nord-Norge ville bli uendret. I brevet som er sendt til alle viktige aktører slås det også fast følgende :

“ Kontrakten inneholder drift av åtte Beechcraft King Air 250 (B250) som kortbanefly og ett Cessna Citation Latitude jetfly, stasjonert på Gardermoen. Ytterligere to B250 inngår som reservefly. I tillegg til den operative driften inngår tekniske tjenester med hovedbase i Tromsø.”

Dette var beroligende i forhold til at vi da ville være trygge på at teknisk hovedvedlikehold ville beholdes sentralt i Nord-Norge og at verdifullt teknisk personell ville bli ansatt i det nyopprettede selskapet. Kort flytid til teknisk base ville bli videreført og utmelding av fly minimalisert.

Dette er altså en lovnad fra Luftambulansen HF ved Øyvind Juell som ble bekreftet av direktør Marius Hansen i Babcock. Så kommer 2018 og begge går fra sine lovnader om teknisk base i Tromsø. Beklager Øyvind Juell. Dette oppfatter jeg som uredelig og ikke tilitvekkende.

Direktør Marius Hansen vil ha stordrift og teknisk base i Gøteborg. Det vil bety ca. 2 timer økt flytid 1 vei for alle fly. Dette er et nytt innspill som kommer i 2018 og derved ingen vurdering i anbudspapirene om hva en slik løsning vil bety for responstid og regularitet for ambulanseflyene. Hvorfor har ikke Øyvind Juell sendt ut et “korrigert nyhetsbrev” om at teknisk base var flyttet fra Tromsø når Babcocks direktør gjorde sitt valg offentlig. Så har det vært en periode der Marius Hansen uttaler at han igjen lover teknisk base i Tromsø. Så ser jeg nye uttalelser om “at det er ikke sikkert at det bir Tromsø”. De siste oppslag viser at teknisk personell sier opp slik at nåværende tekniske base i Tromsø blir truet i denne risikofulle overgangsfasen som anbudskonkurransen har medført. Alt omkring teknisk vedlikehold oppleves nå som kaotisk.

Som ansvarlig kommuneoverlege frykter jeg økt risiko for utmeldte fly og tidsbruk på livsviktig teknisk vedlikhold. Derved lengre responstid for mine pasienter. Direktør Juell er taus og mener tydeligvis at dette er en sak som ny operatør skal bestemme selv. Jeg håper på at kontrollkomiteen i Stortinget gjennomgår denne saken så raskt som mulig og har forståelse for den usikkerheten omkring teknisk vedlikehold som nå avdekkes.

Det er positivt at Fylkeslegen og Finnmarkssykehuset overvåker ambulanseflyberedskapen og holder fastleger og sykehus oppdatert på hva vi kan forvente. For de som mener at alle problemer er løst ved de ekstra ressurser som er tilført vil jeg bemerke at det er bare få dager siden at 4 ambulansefly var utmeldt i Nord-Norge, blant annet begge fly i Alta. De 2 helikopterene er nyttige, men når vinteren kommer for fullt i oktober vil risikoen for at disse ikke kan fly øke.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse