Annonse
Leder i Øksnes Venstre, Jørn Martinussen, svarer på kronikken fra MDGs Toine C. Sannes om kvotemeldinga.

God lønnsomhet trumfer alt

Det stilles spørsmål ved om utviklingen vi ser er bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Svaret er ja!

Er det slik at den foreslåtte rekrutteringsordningen er så lite tjenlig som man kan få inntrykk av ved å lese innlegget fra MDGs Toine C. Sannes?

Regjeringen legger opp til at fiskere under 30 år i åpen gruppe skal kunne søke om et bonustillegg som rekrutteringskvote, som gir et kvotetillegg opp mot 80 % av et tilsvarende fartøys kvote i lukket gruppe i en periode på 5 år. Da har de fått bygget seg opp en kapitalbase som kan benyttes til bl.a. kvotekjøp. Ordningen anses som en bedre ordning enn den vi har.

Det stilles spørsmål ved om utviklingen vi ser er bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsomt. Svaret er ja!

Kapasitetstilpasningen har redusert flåten betydelig. Dette har vært en samfunnsøkonomisk lønnsom utvikling. Det legges fortsatt opp til ulike ordninger som fungerer slik at aktører kan øke sitt driftsgrunnlag. Samfunnsøkonomisk teori tilsier at dette medfører en samlet velferdsforbedring. Gjennom videreføringen av strukturkvoteordningen med færre begrensninger vil det fortsatt være mulig å øke det enkelte fartøys kvotegrunnlag og redusere fiskeflåtens totale fangstkostnader. Disse besparelsene kan representere en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst.

Marine ressurser må forvaltes bærekraftig slik at også kommende generasjoner kan høste av havet. Dette innebærer reguleringer som for det første sikrer at bestandene og økosystemet ivaretas, for det andre at utnyttelsen ikke medfører større påvirkning på det ytre miljø enn det som er akseptabelt, og for det tredje at potensialet i ressursene utnyttes best mulig. Det faller langt utenfor kvotesystemets oppgave å regulere alle disse momentene, men det må legge til rette for effektivitet og fleksibilitet slik at aktørene kan tilpasse seg skjerpede krav.

Bærekraftig ressursutnyttelse innebærer videre at mest mulig av fisken bør utnyttes. Verdens befolkning vil fortsette å vokse, og matproduksjonen må økes. Bedre utnyttelse av havets ressurser er en viktig faktor for å skaffe nok næringsrik mat. Men også dette er tematikk som berører flere problemstillinger enn kvotesystemet.

Det mest sentrale virkemiddelet for å sikre at fangstkapasiteten over tid er tilpasset ressursgrunnlaget er strukturordninger – disse bidrar til bærekraftig ressursutnyttelse og tilrettelegger for økt lønnsomhet.

De Grønne mener at større andel av fisken skal disponeres av kystfiskeflåten, og med det legge grunnlag for mer videreforedling, større verdiskapning og lokale arbeidsplasser langs kysten.

Skal kystflåten akseptere at de må levere fisk til videreforedling til en lavere pris enn de havgående fartøyene for at hjulene skal holdes i gang?

De innsatsfaktorene som drar kostnader, er råstoff og arbeidskraft.  Det er et rimelig forlangende at kystfartøyene skal ha like godt betalt for fisken som de havgående fartøyene, og det er et rimelig forlangende at de ansatte på fiskebrukene skal ha ei konkurransedyktig lønn. Det er ikke nødvendigvis hvem som disponerer råstoffet - det være seg kystfartøy eller havgående fartøy, som sikrer videreforedlinga og lokale arbeidsplasser. God lønnsomhet trumfer alt, og god lønnsomhet er den beste garantien for bærekraftige arbeidsplasser.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse