Annonse
Den ultimate ydmykelsen var utryddelsen av jødene. På denne bakgrunnen er det vanskelig å forstå den graden av fornedrelse nettopp staten Israel utøver mot den arabiskpalestinske befolkningen som hadde bebodd Palestina i tusen år før staten Israel ble opprettet på palestinsk territorium i 1948, skriver Randi Rønning Balsvik. Foto: Reuters

Ydmykelse, det destruktive våpenet

Det store gnagsåret i internasjonal politikk er nettopp okkupasjonen og fornedrelsen av palestinerne som oppfattes som en ydmykelse av det meste av den arabiske verden.

For en del år siden var jeg med i komiteer i Norges Forskningsråd som vurderte søknader for stipendutdeling, stort sett til kandidater som ønsket å ta doktorgrad. Emneområdet var vidt relatert til utvikling av den fattige delen av verden og dermed også til konflikt og krig, som jo brutalt dreper sivile og bryter ned alt strev for å bygge samfunn. En søknad ble oppfattet å være svært annerledes og har betydd mye for de brillene jeg har hatt på når jeg har forsøkt å forstå konflikter. Søkeren var Evelin Lindner, med universitetsgrader innen medisin og psykologi, norsk statsborger, men opprinnelig fra Tyskland. Hun fokuserte på å studere betydningen av begrepet ydmykelse i mellommenneskelige og internasjonale relasjoner, et forhold hun framholdt var sterkt undervurdert. Ydmykelse er å behandle en annen part med forakt, å redusere dennes verdighet og selvrespekt?  Hva gjør det med et menneske å bli ydmyket, hva gjør det med folkegrupper og stater å bli ydmyket? Hvordan og hvorfor driver mektige stater med ydmykelse av andre?  Lindner har reist kloden rundt og intervjuet mennesker i mer enn en mannsalder og kan på grunnlag av alle sine samtaler reise spørsmålet: Hva er forbindelsen mellom ydmykelse og vold, mellom ydmykelse og terrorisme? Når kan ydmykelse bli en følelsenes atombombe?   

Vi forlater Lindner her og trekker fram noen eksempler fra eget fagfelt. Det er i år hundre år siden fredsslutningen etter første verdenskrig, der flere millioner unge menn ble drevet til krigføring fra skyttergraver og ble drept i mekanisert masseslakt. Blant de overlevende var like mange kvestet for livet. Tyskland ble i Versaillesfreden stemplet som eneskyldig i denne krigen, som hadde en svært komplisert oppstart, der skylden historiefaglig sett er vanskelig å plassere. Landet ble også avkrevd en krigsskyldsbot av astronomiske dimensjoner. Mange samtidige pekte på at denne avgjørelsen var uklok. Adolf Hitler hadde neppe kommet til makten hvis han ikke hadde hatt fornedrelsen, ydmykelsen, tapet av tysk ære som det viktigste arsenalet i sin følelsesladde politiske propaganda.  

Menneskeheten skrider langsomt framover i moral og visdom. Det var en revolusjon da USA og Frankrike i andre halvdel av 1700-tallet formulerte at alle mennesker var like og hadde samme verd. Andre verdenskrig førte til handlinger som rystet verden. I lys av de erfaringene ble FN dannet og Verdenserklæringen om menneskerettighetene ble til. Artikkel 1 er en norm for hvordan mennesker kan se på seg selv og våkne opp til egenverd: «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.»  De barbariske handlingene som ruver mest, var utryddelsen i konsentrasjonsleirer av mennesker som var foraktet og fornedret av tyske nazimyndigheter, jøder og andre typer «undermennesker», deriblant hjelpeløse gamle og uføre. Den ultimate ydmykelsen var utryddelsen av jødene. På denne bakgrunnen er det vanskelig å forstå den graden av fornedrelse nettopp staten Israel utøver mot den arabiskpalestinske befolkningen som hadde bebodd Palestina i tusen år før staten Israel ble opprettet på palestinsk territorium i 1948. Den jødiske erfaringen av ydmykelse synes å ha gjort Israel immun mot andres nedverdigelse. Festen rundt Melodi Gran Prix i Tel Aviv fant sted noen få mil fra Gaza, der to millioner mennesker er innesperret under blokade, utbombet, og med mangel på alt vi mener vi trenger for et menneskeverdig liv – på et område mindre enn Østfold fylke. Det store gnagsåret i internasjonal politikk er nettopp okkupasjonen og fornedrelsen av palestinerne som oppfattes som en ydmykelse av det meste av den arabiske verden. USA bruker fremdeles sin maktposisjon til å støtte Israel og dele ut trusler og ydmykende økonomiske sanksjoner som straff til stater som ikke gjør som USA dikterer, for eks. i forbindelse med relasjonen til det to tusenår gamle riket, Iran.  

Den store - og ydmykende – terrorhandlingen mot USA i 2001 ble av al-Qaida sagt å være hevn for den israelsk-palestinske konflikten og USAs militære tilstedeværelse i Saudi Arabia, og dermed vanhelligelse av de helligste islamske stedene, Mekka og Medina. Bombingen i New York utløste krigen mot terror som ledet til det katastrofale USA ledede angrepet på Irak og etter hvert flere titusen fanger i amerikanske fengsler, blant de mest kjente er Abu Ghraib i Irak og Guantanamo på Cuba, der rapporter om mishandling og tortur av fanger har vakt sterke reaksjoner internasjonalt, ikke minst i den arabiske verden.

Folkemordet i Rwanda i 1994 er et ekstremt eksempel på en århundrelang historie av en folkegruppes, tutsienes, lederskap og undertrykking av en annen, hutuene, understøttet av europeiske makthavere i kolonitiden, som ut fra rasistisk tankegang klassifiserte hutuene som laverestående i forhold til tutsiene. Tutsiene «lignet» mer på det europeiske herrefolket. En eksplosjon av opprør mot ydmykelse var en del av de hendelsene som førte til hutuenes nedslakting av 800 000 mennesker.

Vi vender tilbake til den forbausende Evelin Lindner. Hun har viet sitt liv til å bygge opp et verdensomspennende nettverk: «Human DHS», der bokstavene står for Dignity and Humiliation Studies, studier i verdighet og ydmykelse. Flere hundre framtredende akademikere knyttet til universiteter bl a i Paris og New York, er aktive i forskning, flere tusen er registrert som støttespillere og årlige konferanser har vært holdt, blant mange steder, i Oslo, så vel som i Kina, Sør Afrika og New Zealand.  Målet er å skape en fredeligere verden. Middelet er å oppnå forandringer som åpner rom for tilnærming i menneskelige og statlige relasjoner der respekt for den andres verdighet er en kjerneverdi for at spiralene av destruktiv ydmykelse brytes. 

(Kilder: Bl.a. fagartikler knyttet til Lindner på internett)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse