Annonse
For å unngå ydmykelsen av kystfolket må vi - som Lindner har påpekt - erkjenne problemene, stoppe utarming av kloden, rydde opp, betale for skadene og fremme nye løsninger gjennom dialog. Ydmykelsen kan utløse en humanitær atombombe, skriver John Gustavsen. Illustrasjonsfoto: Ole Åsheim

Ydmykelsen av fiskeribefolkninga

Okkupasjon av fjorder og uttapping av fiskeressurser langs kysten i nord minner mer og mer om strukturell vold. Neste steg er den farlige ydmykelsen.

Strukturell vold er normalt ikke synlig. Men gjennom politiske vedtak som rammer den ene, og som regel svake part, oppnår andre store fordeler; penger, sosial beundring, rett til å skaffe seg eiendom og aktuelt her: havområde.

9. februar foreleste dr. psychol. og dr. med. Evelin Lindner om ydmykelsen ved Fredsstudiet i Tromsø. Hun er stifter av Human Dignity and Humiliation Studies som tre ganger har vært innstilt til Nobels fredspris. Hennes forelesning trakk linjer fra Mahatma Gandhi (1869-1948) til Eleanor Roosevelt (1884-1962) og Nelson Mandela (1918-2013). Sistnevnte demokratiserte retten til opprør, både med historiske fakta og personlige erfaringer som begrunnelse. Lindner har en usvikelig tro på at kunnskap kan skape gode resultater. Men uvitenhet kan bidra til ydmykelse (humiliation). Menneskelig verdighet (dignity) handler om å være våken:

- Vi seiler på Titanic, se opp for isfjell, sa hun, fra hennes perspektiv om å se verden utenfra. Rundt 1980 startet vi overforbruk av kloden, i dag forbruker vi 150 prosent av den. Vi må bryte denne ulykkelige sirkel, og ta ansvar før det er for sent.

Oljeeventyret går mot slutten, men til gjengjeld skal oppdrettsindustrien sikre nasjonen inntekter. I jakten på petroleum har staten stått for 78 prosent av utgiftene til selskapene. Skadene ved seismikkskytinga vet vi altfor lite om. Men føre-var-prinsippet ser ikke ut til å gjelde i Norge. Fortjenestene har vært så eventyrlige at politikere har latt seg beruse.

Målet er fem-dobling av oppdrettsproduksjonen fram mot 2030. Uten reelt hensyn til økologiske skader og økonomisk fattigdom for kystfolk. Konserndirektører som Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest med 19 millioner kroner eller 36 x gjennomsnittslønna på 525 000 kroner (2016) har ført an.

Kritiske forskere blir diskreditert, noe Morgenbladet har påvist. Lokale aviser har kunnet presentere temmelig dramatiske historier som oppdrettsnæringa unnlater å ta ansvar for. Direktør Ystmark i Sjømat Norge har sluttet å fortelle eventyrhistorier og har valgt herskerteknikk 1, usynliggjøring.

Avisa Sagat fortalte 30/1 om fisker Trond Akselsen fra Børselv som hele sitt liv har hatt Porsangerfjorden som livsgrunnlag. Etter at Nordkapp kommune har tildelt Grieg Seafood to konsesjoner ytterst i fjorden, frykter fiskeren at økonomien hans vi bli ødelagt. En annen fisker, Arne Johansen, har til samme avis fortalt om ødeleggelsene av den en gang så fiskerike Lafjorden i Nordkapp. Men Grieg-eierne i Bergen kunne i følge Kapital notere seg for en formue på 8 200 millioner kroner i 2016, en økning på 2 300 mill. på ett år. Nordkapp mottar kr. 92 400 i eiendomsskatt for tre landanlegg, kr. 0,- for havområdene og kr. 0,- i renovasjonsavgift. Fiskerne ydmykes til fattigdom.

I Nordlys 18/1 kunne fiskekjøper Hans Ivar Pedersen ved Oldervik Fiskeindustri AS fortelle at fisk tatt på Ullsfjorden, nær oppdrettsanlegg, “går i oppløsning og lukter fjøs. Den er helt ubrukelig for oss.” Fisken har gasset seg i pellets og muligens også fekalier (fiskeskit under merdene). Fiskerne er rammet, fiskeindustrien likeså og kvaliteten på villfisken er ødelagt av pellets med omega-6. Laksen er blitt et svømmende svin. Hvem er ansvarlige tromspolitikere?

En viktig bok, Experiments with Peace (Pambazuka Press), kom ut i 2010 i samband med fredsforsker og PRIO-stifter Johan Galtungs 80-årsdag. George Kent har skrevet ett kapittel, Structural violence. Han peker på hvordan folk med økonomisk makt kan oppnå ytterligere fordeler i kraft av politisk posisjon og innflytelse. Politisk undertrykkelse medfører strukturell vold og negativ fred framfor positiv fred. Martin Luther King jr. sa at “True peace is not merely the absence of tension; it is the presence of justice.”

Strukturell vold er normalt ikke synlig. Men gjennom politiske vedtak som rammer den ene, og som regel svake part, oppnår andre store fordeler; penger, sosial beundring, rett til å skaffe seg eiendom og aktuelt her: havområde. Dessuten - rike muligheter til å påvirke og enda til, kanskje korrumpere media: Money talks! Oppdrettselskapene har gjennom staten fått gratis adgang til kystarealene, og etterlatt lokalbefolkninga ødelagte fiskefjorder. De store taperne blir kommende generasjoner.   

Majken Juul Sørensen (På barrikaderne for fred. Inspirerende historier om ikkevold. Irene Publishing 2012:251) skriver tydelig om temaet: “I motseting til direkte vold, så opstår 'strukturell vold' uden at nogen har haft til hensigt at skade andre fysisk - for eksempel når mennesker dør av mangel på lægehjelp, mad, rent vand eller medicin. (…) Strukturell vold dræper langt flere enn den direkte fysiske vold, og er ofte identisk med hvad mange opplever som 'uretfærdighed'. Det er strukturelle forhold som gør at så mange mennesker i verden har absolut ingenting, mens andre har så ubegribelig store rikdomme.”

Er det noen som kjenner seg igjen?

“Kulturel vold er de tankemønstre og kulturelle opfattelser, som gør direkte vold og strukturell vold mulig.(…)De som profiterer på at opretholde de eksisterende strukturelle forhold, bruger alle midler for at beholde privilegierne og undgå å dele overfloden med den andre.” Merk også: “Hvis man genem at undlade at handle, bidrager til at opretholde en skadelig status quo, så er man også medansvarlig for resultatet.”

Naturvernforbundet, World Wildlife Fund og Miljøvernforbundet har kastet viktig lys over skadene. Fiskebæsjen på havbotn bygger opp “fjell” av organisk materiale som fører til at kysten blir storprodusent bl.a. av metan (CH4) med færre marine organismer inntil dødt hav. Men flere advarsler er på veg.

Vi kunne forvente at mange fiskeriforskere i Tromsø gikk inn i dette. Men de må også være “blitt rik og lat” som BI-professor Torgeir Reve sa om oppdrettsnæringa til Nordlys 10. januar i år. For å unngå ydmykelsen av kystfolket må vi - som Lindner har påpekt - erkjenne problemene, stoppe utarming av kloden, rydde opp, betale for skadene og fremme nye løsninger gjennom dialog. Ydmykelsen kan utløse en humanitær atombombe.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse