Alexander Petrov

Alexander Petrov

Norwegian-Russian economic relations & foreign affairs
Bergen - Moskva

Alexander Petrov har doktorgrad fra Moskva Lomonosov Statsuniversitet. Han har jobbet ved Norges Eksportråd i Moskva og norske eksportbedrifter

Annonse