Åse Michaelsen

Eldre- og folkehelseminister
Fremskrittspartiet
Annonse