Åsunn Lyngedal

Stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen
Arbeiderpartiet
Annonse