Bård Borch Michalsen

Handelshøgskolen UiT, campus Harstad
Førstelektor i organisasjon og ledelse
Annonse