Bård Ludvig Thorheim

Nordlending og tidligere politisk rådgiver
Utenriksdepartementet
Annonse