Beate Bø Nilsen

Gruppeleder Høyre
Nordland fylkesting
Annonse