Bent Høie

Helse- og omsorgsminister
Høyre
Annonse