Berit Marie P.E Eira

Sametingsråd med ansvar for kulturminner
Annonse