Bernt Arne Bertheussen

Dosent i bedriftsøkonomi
Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske universitet
Annonse