Bjarne Rohde

Fylkesleiar Troms og Finnmark SV
Påtroppande fylkesråd for utdanning
Annonse