Børre St. Børresen

Venstre
Kommunestyrerepr., Tana Venstre

Jeg kunne endt mitt liv som en provosert abort på slutten av 1953. Jeg ble i stedet et provoserende liv fra juni 1954. Og det fortsetter jeg med til manges irritasjon og noens glede.

Med bakgrunn i en familie med mor hjemme og far på sjøen og 7 yngre søsken, ser jeg at vi med slik bakgrunn har en erfaring andre kan lære av. Jeg er mine foreldre og den eneste onkelen av 5 med høyere utdanning stor takk skyldig fordi de ga meg bøker og motivasjon til å søke kunnskap.

Jeg velger  å spisse kommentaren min for å provosere deg til å komme med motforestillinger. Et samfunn stagnerer der alle tenker likt - fordi der tenker ingen.
Derfor er en kunnskapsbasert diskusjon det som utvikler samfunnet til det bedre. En opplyst debatt gir et bedre grunnlag for egne meninger. Det fremmer et bedre demokrati.

Samtidig har jeg stor sans for nordnorsk humor, også i debatter. Og som det er sagt:
“Koffer skal du bestandig ødelegge en steike god diskusjon med de her forbanna faktan dine?”

 

 

Annonse