Daniel Abimael Skjerve Wensell

Politisk rådgiver
Minotenk - minoritetspolitisk tenketank
Annonse