Eirik Skarland

Pensjonert oberstløytnant
Styremedlem Bevar Andøya flystasjon
Annonse