Elin Anita Nilsen

Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse
Handelshøgskolen, UiT Norges arktiske Universitet
Annonse